จองทัวร์
หรือทัวร์พร้อมที่พัก
กับ บจ.สยามคาตามารัน
รับประกันภัย
1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง

ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร4เกาะ โดยสยามคาตามารัน พร้อมรถรับส่งตลอดทริปคุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์เกาะพระทอง พังงา
ทัวร์เกาะพระทอง พังงา
Unseen Safari แห่งทะเลใต้ - ผจญภัยรอบเกาะพระทอง สัมผัสธรรมชาติและสัตว์ป่า แดนทุ่งหญ้าสะวันน่า
responsive slider by WOWSlider.com v8.2
   
รหัสทัวร์ : 017
ระยะเวลา : 07:30 - 19:00 น.
วันออกเดินทาง : ทุกวัน
เส้นทางเริ่มต้น : จ.ระนอง
เส้นทางสิ้นสุด : จ.พังงา หรือ จ.ระนอง
 
กิจกรรม :
1. ล่องเรือหางยาวชมป่าโกงกาง
2. ชมหมู่บ้านปากจก
3. นั่งรถท้องถิ่นชมทุ่งหญ้าสะวันน่า
4. เล่นน้ำ/ดำน้ำ หน้าหาด
5. อาหาร 3 มื้อ
 
 
       วันเดย์ทริป เกาะพระทอง หรือ“สะวันนาเมืองไทย” เกาะที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ไม่เหมือนกับเกาะทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้วยความสมบูรณ์ของตัวเกาะเองที่มีทั้งป่าชายเลน ทุ่งหญ้า พันธุ์ไม้ที่หาชมได้ยาก หรือจะเป็นสัตว์ป่านานาชนิด จึงไม่ควรพลาดที่ท่านจะมาสัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิด
      โดยทริปเริ่มต้นการเดินทางที่จังหวัดชุมพร ขึ้นอยู่กับคณะลูกค้าว่าเลือกการเดินทางแบบไหนที่สะดวกตาม จุดนัดหมาย
      *หมายเหตุุ จุดนัดหมาย คือ สนามบินระนอง สถานีขนส่งผู้โดยสารระนอง หรือตามตำแหน่งอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการใน จ.ระนอง
      เริ่มต้นการเดินทางของทริปไปเช้า-เย็นกลับด้วย รถตู้ VIP ของ บจ.สยามคาตามารัน ณ จุดนัดหมาย ไม่ว่าจะเป็นสนามบิน
ระนอง หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือตามที่ตกลงกันภายในจ.ระนอง มัคคุเทศก์ต้อนรับคณะเดินทาง รับประทานอาหารเช้าแบบ
Setbox
เพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้อง อิ่มแล้วเรามาเริ่มการเดินทางกันเลย
 
ผจญภัยรอบเกาะพระทอง "ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย"
     ทีมงานสยามคาตามารัน พาทุกท่านลง เรือหางยาว ณ ท่าเรือ "กรีนวิวทัวร์" เดินทางสู่ เกาะพระทอง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดใน
จังหวัดพังงา และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย เกาะพระทองแห่งนี้ได้สมญานามว่า "สะวันนาเมืองไทย" เอกลักษณ์คือทุ่งหญ้า
สีทองสูงเทียมเอวเทียมหัวขึ้นปกคลุมพื้นที่ด้านในของเกาะเป็นดงกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา มีต้นเสม็ดขาวขึ้นกระจายเป็นหย่อมๆอย่าง
งดงาม นั่งรถอีแต๊กเที่ยวไปเรียนรู้ไปตามรอยเท้าสัตว์ป่า เช่น กวางม้า (กวางที่ตัวสูงเท่าม้า) ฝูงนกตะกรุม นกน้ำขนาดใหญ่ที่หายาก
และใกล้สูญพันธุ์ ชมพันธุ์ไม้หายาก เช่น เอื้องปากนกแก้ว (กล้วยไม้เฉพาะถิ่น)
     ชมหมู่บ้านปากจก ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เคยถูกคลื่นยักษ์สึนามิทำลาย ภายหลังภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือ จึงได้ชื่อ
หมู่บ้านใหม่ว่า "หมู่บ้านไลอ้อน" เรียนรู้การอนุรักษ์เต่าทะเล การทำกะปิปากจก ซึ่งเป็นกะปิที่ดีที่สุดของไทย เก็บผลกาหยี (มะม่วงหิมพานต์) หรือจะเดินเล่น เล่นน้ำ ริมชายหาดของเกาะพระทอง
 

โปรแกรมทัวร์เกาะพระทอง พังงา
07.30 น. ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดระนอง ณ จุดนัดหมาย (สนามบิน สถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือตามตำแหน่งอื่นๆใน จ.ระนอง) โดยรถ บจก.สยามคาตามารันแบบส่วนตัว พร้อมมัคคุเทศก์ดูแล นำสัมภาระขึ้นรถ พร้อมออกเดินทาง
  - รับประทานอาหารอาหารเช้าแบบ Box Set (มื้อที่1)
- ไกด์ของบริษัทฯ แนะนำตัวเอง พร้อมพาท่านเข้าสู่  (ท่าเรือ กรีนวิว ทัวร์) จังหวัดพังงา
08.30 น. ถึงท่าเรือ "กรีนวิวทัวร์" รับ Welcome drink / ลงทะเบียนรับอุปกรณ์ดำน้ำ
09.00 น. พาทุกท่านนั่งเรือหางยาว เดินทางไปยังเกาะพระทอง
 
ชมเส้นทางธรรมชาติป่าโกงกาง ระหว่างทางล่องเรือชมธรรมชาติของป่าชายเลน ซึ่งเป็นต้นกำเนิด
ของแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเล อาทิ ปลานานาชนิด ปู และกุ้ง
10.00 น.
ถึงเกาะพระทอง แวะชม "หมู่บ้านปากจก" ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ จากนั้นขึ้นรถท้องถิ่น นำท่านสู่ ทุ่งหญ้าสีทอง (สะวันน่าเมืองไทย) และป่าเสม็ด ตลอดเส้นทางท่านสามารถพบเห็นพืช
ที่หาชมได้ยาก อาทิ บัวจิ๋ว หม้อข้าวหม้อแกงลิง ดอกหยาดน้ำค้าง และโชคดีอาจเห็นสัตว์ป่า เช่น หมูป่า กวาง นกเงือก หรือ นกตะกรุม เป็นต้น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบท้องถิ่น (มื้อที่ 2) / พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.30 น. อิสระกับการพักผ่อนริมชายหาย เล่นน้ำ หรือดำน้ำดูปะการังหน้าเกาะพระทอง
15.30 น. ออกจากเกาะพระทอง กลับไปยังท่าเรือกรีนวิวทัวร์
16.30 น. ถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ บริการเครื่องดื่ม ณ ท่าเรือ
17.30 น. นำท่าน รับประทานอาหารเย็นแบบเซ็ตเมนู (มื้อที่ 3) ณ ร้านโกศักดิ์ หรือร้านอาหารเทียบเท่า อ.คุระบุรี จ.พังงา
19.00 น. ส่งท่านถึง จุดนัดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
*หมายเหตุ 1. จุดนัดหมายต้นทาง คือ สนามบิน-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดชุมพร หรือจุดอื่นๆ ตามที่ตกลงภายใน จ.ระนอง
2. จุดนัดหมายปลายทาง คือ อำเภอคุระบุรี จ.พังงา หรือ สนามบิน-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระนอง
2. รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคำนึงถึงความปลอดภัย
ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ ราคา / บาท / ท่าน
เริ่มต้น 4 ท่าน 4,600.-
5 ท่าน 4,400.-
6 ท่าน 4,300.-
7 ท่าน 4,200.-
8 ท่าน 4,100.-
9 ท่าน 4,000.-

ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อฝ่ายขาย

หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการทุกกรณี
2. กรณีไม่ต้องการอาหารเย็น ส่วนลดท่านละ 350 บาท
3. บริการรับส่ง ขาไป-ขากลับ กรุงเทพฯ ขาละ 7,000 บาท พร้อมบริการท่องเที่ยวระหว่างทาง
 
รายการดังกล่าวรวม
รถตู้ V.I.P แบบส่วนตัวตลอดทริป ชุดกิ๊ฟเซ็ตของว่าง
เรือทัวร์ไม้หางยาว พร้อมเสื้อชูชีพ รถนำเที่ยวท้องถิ่นบนเกาะพระทอง
ผ้าเช็ดตัว อาหาร 3 มื้อ
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติฯ มัคคุเทศก์ดูแลแบบส่วนตัวตลอดทริป
ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว    
รายการดังกล่าวไม่รวม
ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานฯ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ สำหรบชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล
(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
ราคาค่าบริการทัวร์ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังจังหวัดระนอง หรือจังหวัดพังงา
คำแนะนำเพิ่มเติม
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งจุดนัดหมายของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
         อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือทาน
อาหารมังสวิรัติ หรือท่านที่เป็นมุสลิมโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้นโดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรม
เนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
  
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

SERVICES OVERVIEW           

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 30/00458
รับจัดแพคเกจทัวร์ ทัวร์วันหยุด ทัวร์ปีใหม่ เที่ยวภาคใต้ ทัวร์สงกรานต์ จัดกรุ๊ปทัวร์
ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร เขื่อนรัชชประภา ทัวร์ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี หมู่เกาะกำ เกาะพยาม บ่อน้ำพุร้อน เที่ยวระนอง ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา เที่ยวไทย ทัวร์กรุ๊ปเหมา หมู่คณะ กิจกรรม สัมมนา ปาร์ตี้

CONTACT US

บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
ที่อยู่ : 212 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

ฝ่ายขาย :095 029 7613-14, 088 758 3279
ออฟฟิศ :077 553 123
แฟกซ์ :077 553 234
เวลาทำการ :07.30 น. - 18.30 น. ทุกวัน
E-mail :info@siamcatamarantours.com