จองทัวร์
หรือทัวร์พร้อมที่พัก
กับ บจ.สยามคาตามารัน
รับประกันภัย
1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง

ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร4เกาะ โดยสยามคาตามารัน พร้อมรถรับส่งตลอดทริปการจองและการชำระเงิน

ขั้นตอนการจองและชำระเงินมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1. การจองล่วงหน้าได้ที่ช่องทางดังนี้ :
  1. ทางโทรศัพท์ หรือ Line ID : ในเวลา 07:00 - 22:00 (ทุกวัน ไม่มีวันหยุด)
  081 536 6808    
  095 029 7614    
         
  office : 077 553123 ในเวลา 07.30 - 18.30 น. (ทุกวัน ไม่มีวันหยุด)
 
2. E-mail :   info@siamcatamarantours.com
  3. กรณีมีข้อเสนอแนะหรือปัญหาใดๆ เกี่ยวกับบริการของเรา โปรดติดต่อโดยตรงที่เบอร์
 
Hotline :   095 029 7614 , 083 066 6596 (ทุกวัน ไม่มีวันหยุด)
   
 2. การชำระเงิน :

1. การชำระตามโปรแกรมต่างๆ แบ่งการชำระเป็น 1 หรือ 2 ครั้ง
    1) กรณี ลูกค้าทำการจองก่อนการเดินทาง มากกว่า 10 วัน
      - ชำระ 50% ในวันที่ท่านทำการจอง หรือภายในวันที่ซึ่งระบุในใบเสนอราคา
      - ส่วนที่เหลือ ทำการชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือภายในวันที่ซึ่งระบุในใบเสนอราคา
    2) กรณี ลูกค้าทำการจองก่อนการเดินทาง ไม่เกิน 10 วัน
      - ชำระเต็มจำนวน ในวันที่ทำการจอง หรือภายในวันที่ซึ่งระบุในใบเสนอราคา
  **ขอบคุณสำหรับการยืนยันจำนวนผู้เดินทางที่แน่นอนเพื่อการจัดเตรียมความพร้อม และไม่เป็นการสูญเสียโอกาสแก่ลูกค้าท่านอื่น
 
 หมายเหตุ : เทศกาลปีใหม่ ( 25 ธ.ค. - 05 ม.ค. ) ชำระเงินเต็มจำนวน
เทศกาลสงกรานต์ ( 05 เม.ย. - 25 เม.ย. )
     
  ชื่อบัญชี : นายสุวารินทร์ มยาเศส
 
  ธนาคาร ธ.ก.ส.   สาขาชุมพร   ออมทรัพย์   010-1-9242080-0
  ธนาคารกรุงเทพ   สาขาชุมพร   ออมทรัพย์   444-7-11745-0
หมายเหตุ : เพื่อป้องกันความผิดพลาดใดๆ อันเกิดจากการชำระเงิน
โปรดชำระเงินโดยผ่านทางธนาคาร 2 บัญชีนี้เท่านั้น
   
 3. เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปเงินโอนมาที่ :
  - LINE ID ของพนักงานแต่ละท่าน หรือ Line ID : siamcatamarantour
  - แฟกซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ แฟกซ์ : 077 553 234 หรือ
  - Scan สลิปใบโอนเงินมาที่ E-mail : info@siamcatamarantours.com
    **กรณี ชำระเต็มจำนวน หรือชำระส่วนที่เหลือจนครบจำนวน กรุณาแจ้ง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเลขบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน (กรณีต่างชาติใช้เลขพาสปอร์ต) เพื่อทำประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
 
 4. เมื่อได้รับการยืนยัน :
  1. กรณีลูกค้าโอน  50%  ทางบริษัทจะจัดส่ง ใบยืนยันการจองให้ลูกค้า
  2. กรณีลูกค้าโอน 100%  ลูกค้าจะได้รับเอกสาร ดังนี้
    - Tour Voucher เพื่อแสดงต่อบริษัท ก่อนออกทัวร์
    - ใบเสร็จรับเงิน ลูกค้าเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน
       ทั้ง 2 กรณีนี้ ทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารไปยังผู้จอง ภายในเวลาไม่เกิน 2 วัน นับจากวันที่โอนเงิน โดยทางบริษัทจะส่งเอกสาร
ไปให้ทาง Line Fax หรือ E-mail
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
 ขั้นตอนการเลื่อนการเดินทาง :
  แจ้ง 15 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
  แจ้ง น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะพิจารณาเป็นกรณีไป
  หมายเหตุ : ทางบริษัทจะยืนยันสิทธิการเลื่อนภายใน 24 ชั่วโมง
 ขั้นตอนการยกเลิกการจอง/การคืนเงิน :
  1. ส่วนของทัวร์      
    1) แจ้ง 15 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าบริการ 15% ของยอดเงินทั้งหมด หรือ สามารถเลื่อนวันเดินทาง
ได้ภายใน 6 เดือน
    2) แจ้ง 8-14 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าบริการ 20% ของยอดเงินทั้งหมด
    3) แจ้ง 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ไม่คืนเงินมัดจำ
    4) แจ้ง น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองทั้งหมด  
    * กรณีเมื่อถึงกำหนดการเดินทาง ซึ่งไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องด้วยเหตุผลที่มีประกาศจากหน่วยงานราชการ และ บริษัทฯ เห็นสมควร จะให้สิทธิ์เลื่อนการเดินทางภายใน 1 ปี
  2. ส่วนของแพ็คเกจทัวร์ + ที่พัก      
    1) แจ้ง 15 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าบริการ 50%  
    2) แจ้ง น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีไป
  หมายเหตุ : ทางบริษัท จะคืนเงินหรือยืนยันสิทธิการเลื่อนการเดินทางภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งยกเลิก หรือเลื่อนการ เดินทาง
   
เจ้าหน้าที่เจรจาไม่สุภาพ ทุจริต หรือกระทำการในนามบุคคลอื่น
ขอความกรุณาแจ้ง 093-5757947 จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

................................................................................................................................................................................

  
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

SERVICES OVERVIEW           

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 30/00458
รับจัดแพคเกจทัวร์ ทัวร์วันหยุด ทัวร์ปีใหม่ เที่ยวภาคใต้ ทัวร์สงกรานต์ จัดกรุ๊ปทัวร์
ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร เขื่อนรัชชประภา ทัวร์ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี หมู่เกาะกำ เกาะพยาม บ่อน้ำพุร้อน เที่ยวระนอง ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา เที่ยวไทย ทัวร์กรุ๊ปเหมา หมู่คณะ กิจกรรม สัมมนา ปาร์ตี้

CONTACT US

บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
ที่อยู่ : 212 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

ฝ่ายขาย :095 029 7613-14, 088 758 3279
ออฟฟิศ :077 553 123
แฟกซ์ :077 553 234
เวลาทำการ :07.30 น. - 18.30 น. ทุกวัน
E-mail :info@siamcatamarantours.com