จองทัวร์
หรือทัวร์พร้อมที่พัก
กับ บจ.สยามคาตามารัน
รับประกันภัย
1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง

ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร4เกาะ โดยสยามคาตามารัน พร้อมรถรับส่งตลอดทริปแพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน
       ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดชุมพร ประตูสู่ภาคใต้ ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งทางบก ทางน้ำ
และทางทะเล เราขอแนะนำ แพ็คเกจทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์ดำน้ำ ชมปะการัง อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะชุมพร ทัวร์ตกหมึก ล่องแพพะโต๊ะ กินปูห้อยขา ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรร
      โดยทางบริษัทฯ จัดแพ็คเกจท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ รับและส่งคุณถึงหน้าบ้าน ตอบโจทย์ของคำว่า "ความเป็นส่วนตัว" ได้เป็นอย่างดี (เลือกโปรแกรมด้านล่าง)
 
 
101 : ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร-
ทัวร์เมืองชุมพรต้องห้าม..พลาด
(พักชุมพร 1 คืน)
กิจกรรม
วันแรก
- ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร 4 เกาะ
  วันคี่ : ง่ามน้อย ง่ามใหญ่ กะโหลก ทะลุ
  วันคู่ : มัตตรา หลักแรด ละวะ ลังกาจิว
- ทัวร์ประสบการณ์ตกหมึก

วันที่สอง
- ทัวร์เมืองชุมพร (ศาลกรมหลวงชุมพร,
เขามัทรี,ทานรังนกทรงเครื่อง,ผ้าบาติก,
สะพานไม้เคี่ยม แก้มลิงหนองใหญ่,
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจ.ชุมพร)

บริการรวม
- รถตู้แบบส่วนตัวตลอดทริป
- ไกด์ดูแลส่วนตัวตลอดทริป
- ที่พักตามรายการ 1 คืน
- ทัวร์ท่องเที่ยวตามรายการ
- อาหาร 4 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
102 : กินปูห้อยขา
ตกหมึก - ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร
(พักชุมพร 1 คืน)
กิจกรรม
วันแรก
- ทัวร์กินปูห้อยขา ดำน้ำเกาะเวียง
- วัดแก้วประเสริฐ
- ค่างแว่นถิ่นใต้ วัดถ้ำเขาพลู
- ทัวร์ประสบการณ์ตกหมึก

วันที่สอง
- ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร 4 เกาะ
  วันคี่ : ง่ามน้อย ง่ามใหญ่ กะโหลก ทะลุ
  วันคู่ : มัตตรา หลักแรด ละวะ ลังกาจิว


บริการรวม
- รถตู้แบบส่วนตัวตลอดทริป
- ไกด์ดูแลส่วนตัวตลอดทริป
- ที่พักตามรายการ 1 คืน
- ทัวร์ท่องเที่ยวตามรายการ
- อาหาร 4 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
103 : ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร
ทัวร์ตกหมึก - ล่องแพพะโต๊ะ
(พักชุมพร 1 คืน)
กิจกรรม
วันแรก

- ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร 4 เกาะ
  วันคี่ : ง่ามน้อย ง่ามใหญ่ กะโหลก ทะลุ
  วันคู่ : มัตตรา หลักแรด ละวะ ลังกาจิว
- ทัวร์ประสบการณ์ตกหมึก

วันที่สอง

- ล่องแพพะโต๊ะ ทานอาหารชาวแพ
- วัดพระบรมธาตุสวี
- สวนนายดำ


บริการรวม
- รถตู้แบบส่วนตัวตลอดทริป
- ไกด์ดูแลส่วนตัวตลอดทริป
- ที่พักตามรายการ 1 คืน
- ทัวร์ท่องเที่ยวตามรายการ
- อาหาร 4 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
   
104 : ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร
ทัวร์ตกหมึก-ดำน้ำระนอง (พักชุมพร 1 คืน)
กิจกรรม
วันแรก

- ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร 4 เกาะ
  วันคี่ : ง่ามน้อย ง่ามใหญ่ กะโหลก ทะลุ
  วันคู่ : มัตตรา หลักแรด ละวะ ลังกาจิว
- ทัวร์ประสบการณ์ตกหมึก
วันที่สอง

- ดำน้ำหมู่เกาะกำ ระนอง 3 เกาะ
- วัดบ้านหงาว
- ภูเขาหญ้า
- แช่ออนเซ็นเมืองไทย "บ่อน้ำพุร้อน
ธาริน ระนอง ฮอทสปริง"
- แวะซื้อของฝาก "ร้านวิมลรัตน์"
บริการรวม
- รถตู้แบบส่วนตัวตลอดทริป
- ไกด์ดูแลส่วนตัวตลอดทริป
- ที่พักตามรายการ 1 คืน
- ทัวร์ท่องเที่ยวตามรายการ
- อาหาร 4 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
105 : ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร -
ทัวร์ตกหมึก-ประตูสู่เส้นทางบุญ
(พักชุมพร 1 คืน)
กิจกรรม
วันแรก

- ดำน้ำ ชมปะการัง หมู่เกาะชุมพร
  วันคี่ : ง่ามน้อย ง่ามใหญ่ กะโหลก ทะลุ
  วันคู่ : มัตตรา หลักแรด ละวะ ลังกาจิว
- ทัวร์ประสบการณ์ตกหมึก
วันที่สอง

- วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
- สักการะกรมหลวงชุมพรฯ
- ไหว้แม่กวนอิมบนเขามัทรี
- ทานรังนกทรงเครื่อง (รังนกแปะก๊วย)
- วัดพระบรมธาตุสวี
- วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
- วัดทุ่งเซียด (โบสถ์กลางน้ำ)
บริการรวม

- รถตู้แบบส่วนตัวตลอดทริป
- ทีพักชุมพร 1 คืน
- ทัวร์ท่องเที่ยวตามรายการ
- อาหาร 4 มื้อ
- มัคคุเทศก์
- ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
- ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
106 : ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร -
ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ฯ
(พักชุมพร 1 คืน)
กิจกรรม
วันแรก

- ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร 4 เกาะ
วันคี่ : ง่ามน้อย ง่ามใหญ่ กะโหลก ทะลุ วันคู่ : มัตตรา หลักแรด ละวะ ลังกาจิว
- ทัวร์ประสบการณ์ตกหมึก

วันที่สอง

- กุ้ยหลินเมืองไทย-วังปลา-เดินป่า
- นั่งแพยนต์ทะเลใน 500 ไร่
- ชมถ้ำปะการัง
- พายเรือคายัค เล่นน้ำหน้าแพ

บริการรวม

- รถตู้แบบส่วนตัวตลอดทริป
- ทีพักจ.สุราษฎร์ธานี 1 คืน
- ทัวร์ท่องเที่ยวตามรายการ
- อาหาร 4 มื้อ
- มัคคุเทศก์
- ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
- ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
     
 
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

SERVICES OVERVIEW           

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 30/00458
รับจัดแพคเกจทัวร์ ทัวร์วันหยุด ทัวร์ปีใหม่ เที่ยวภาคใต้ ทัวร์สงกรานต์ จัดกรุ๊ปทัวร์
ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร เขื่อนรัชชประภา ทัวร์ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี หมู่เกาะกำ เกาะพยาม บ่อน้ำพุร้อน เที่ยวระนอง ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา เที่ยวไทย ทัวร์กรุ๊ปเหมา หมู่คณะ กิจกรรม สัมมนา ปาร์ตี้

CONTACT US

บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
ที่อยู่ : 212 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

ฝ่ายขาย :095 029 7613-14, 088 758 3279
ออฟฟิศ :077 553 123
แฟกซ์ :077 553 234
เวลาทำการ :07.30 น. - 18.30 น. ทุกวัน
E-mail :info@siamcatamarantours.com