จองทัวร์
หรือทัวร์พร้อมที่พัก
กับ บจ.สยามคาตามารัน
รับประกันภัย
1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง

ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร4เกาะ โดยสยามคาตามารัน พร้อมรถรับส่งตลอดทริปคุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์วันเดียว เที่ยวพังงา
ทัวร์วันเดียว เที่ยวพังงา
ล่องคลองสังเน่ห์ The Little Amazon Thailand - แวะถ่ายรูปสะพานเหล็กโคกขนุน - บ่อน้ำพุร้อนรมณีย์ -
วัดสุวรรณคูหา
responsive slider by WOWSlider.com v8.2
   
รหัสทัวร์ : 019
ระยะเวลา : 07:30 - 19:00 น.
วันออกเดินทาง : ทุกวัน
เส้นทางเริ่มต้น : จ.ระนอง
เส้นทางสิ้นสุด : จ.พังงา
 
กิจกรรม :
1. ล่องเรือชมคลองสังเน่ห์
2. สะพานเหล็กโคกขนุน (สะพานเหล็กบุญสูง)
3. บ่อน้ำพุร้อนรมณีย์
4. ไหว้พระนอน วัดถ้ำสุวรรณคูหา
5. อาหาร 3 มื้อ
 
 
        One day trip ท่องเที่ยวพังงาแบบไม่ง้อทะเล จังหวัดพังงาเป็นหนึ่งในจังหวัดทางใต้ของประเทศไทย มีสถานที่ท่อง
เที่ยวทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม ที่มากล้นไปด้วยเสน่ห์ที่น่าค้นหา รอให้นักท่องเที่ยวอย่างเราไปสัมผัส
      โดยทริปเริ่มต้นการเดินทางที่จังหวัดชุมพร ขึ้นอยู่กับคณะลูกค้าว่าเลือกการเดินทางแบบไหนที่สะดวกตาม จุดนัดหมาย
      *หมายเหตุุ จุดนัดหมาย คือ สนามบินระนอง สถานีขนส่งผู้โดยสารระนอง หรือตามตำแหน่งอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการใน จ.ระนอง
      เริ่มต้นการเดินทางของทริปไปเช้า-เย็นกลับด้วย รถตู้ VIP ของ บจ.สยามคาตามารัน ณ จุดนัดหมาย ไม่ว่าจะเป็นสนามบิน
ระนอง หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือตามที่ตกลงกันภายในจ.ระนอง มัคคุเทศก์ต้อนรับคณะเดินทาง รับประทานอาหารเช้า เพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้อง อิ่มแล้วเรามาเริ่มการเดินทางกันเลย
 
ล่องเรือชม คลองสังเน่ห์ พังงา Little Amazon เมืองไทย
     ทีมงานสยามคาตามารัน พาทุกท่านลงเรือ นำท่านล่อง คลองสังเน่ห์หรือ Little Amazon สัมผัสกับอุโมงค์ที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สมบูรณ์ เต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่นานาพันธุ์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ เป็นดั่งภาพสะท้อนกลับ
มาให้เห็นว่าการที่มนุษย์ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ ใส่ใจธรรมชาตินั้นทำให้เรามีพื้นที่สีเขียวเพิ่มบวกกับได้รับอ๊อกซิเจนชั้นดีไปในตัว
อีกด้วย
 
สะพานเหล็กบุญสูง (สะพานเหล็กโคกขนุน)
     สะพานเหล็กโคกขนุน หรือสะพานเหล็กบุญสูง เป็นสะพานที่สร้างโดยการใช้เหล็กสำหรับขุดแร่ที่ไม่ใช้แล้วทำมาสร้างเป็น
สะพานเพื่อความสะดวกในการเดินทาง เอื้อประโยชน์ให้กับคนงานและประชาชนทั่วไปที่ต้องผ่านเส้นทางดังกล่าว ในสมัยที่ยังมี
การทำเหมืองแร่อยู่ ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวเป็นจุดถ่ายรูปสุดฮิต ที่ติดอันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
 
บ่อน้ำพุร้อนรมณีย์
     บ่อน้ำพุร้อนรมณีย์ บ่อน้ำแร่ที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวพังงา เพราะมีประโยชน์มากมาย ทั้งผ่อนคลายและบำบัด สรรพคุณของ
น้ำแร่ใช้รักษาได้ทั้งโรคเหน็บชา ไขข้ออักเสบ บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและตามข้อต่างๆ กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต
 
วัดสุวรรณคูหา (วัดถ้ำ)
     วัดถ้ำสุวรรณคูหา หรือ วัดสุวรรณคูหา เป็นวัดที่มีความสำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์ และทางโบราณคดี ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปต่างๆ อีกทั้งภายในถ้ำยังมีพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยจารึกอยู่ด้วยเพราะในอดีตพระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์
เคยเสด็จมาประพาส ณ ที่แห่งนี้ ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมและสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
 
หลาดลองแล บางนุ
     หลาดลองแล ตลาดวิถีชุมชนที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านบ้านบางนุ ที่รวบรวมสินค้าต่างๆมากมาย ทั้งสินค้า
ท้องถิ่น ผัก ผลไม้พื้นบ้านที่ปลอดสารพิษ หรืออาหารพื้นบ้านทั้งคาวหวาน ตลาดแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ที่ส่งเสริมให้
คนในท้องถิ่นมีรายได้เสริม และยังมีจุดเด่นอีกอย่างคือ การบริหารจัดการขยะ มีบริการถุงผ้าให้ยืม ลดการใช้พลาสติก เรียกได้ว่า
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงๆ (ตลาดนี้เปิดเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นค่ะ)
 
 

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวพังงา
07.30 น. ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดระนอง ณ จุดนัดหมาย (สนามบิน สถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือตามตำแหน่งอื่นๆใน จ.ระนอง) โดยรถ บจก.สยามคาตามารันแบบส่วนตัว พร้อมมัคคุเทศก์ดูแล นำสัมภาระขึ้นรถ พร้อมออกเดินทาง
09.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) ณ ร้านปั้นทองติ่มซำ / นำท่านท่องเที่ยวพังงา
10.30 น.
คลองสังเน่ห์ ล่องเรือชม Little amazon เมืองไทย ชมความอัศจรรย์ธรรมชาติลัดเลาะไปตามคลอง
สังเน่ห์ ชมป่าไทร และไม้น้ำอีกมากมาย ตลอดทางเต็มไปด้วยต้นไทรขนาดใหญ่ยักษ์ ที่มีอายุ
ไม่ต่ำกว่า 40 ปี
นอกจากนี้ที่นี่ยังมีสัตว์ป่าอยู่มากมาย เช่น งูปล้องทอง งูเขียว ลิงพังกา นกกระยาง และ นกเงือก เป็นต้น
สะพานเหล็กบุญสูง หรือ สะพานเหล็กโคกขนุน คือ สะพานข้ามแม่น้ำตะกั่วป่าที่บ้านโคกขนุน
จากถนนเส้นหลักเข้าไปยังโรงขุดแร่
ซึ่งหากว่าลองเดินข้ามไปก็ยังสามารถเห็นโรงขุดแร่เก่าที่ยัง
คงสภาพเดิมไว้อยู่แม้จะไม่ได้ใช้งานแล้ว เช็คอินถ่ายรูปมุมสุดฮิตบนสะพานเหล็กแห่งนี้
11.30 น. นำท่านแวะร้านของฝาก ขนมเต้าส้อ ตวงรัตน์
12.30 น. นำท่าน รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ตเมนู (มื้อที่ 2) ณ ครัวบ้านไร่ จิบกาแฟแลควาย หรือร้านอาหาร
เทียบเท่า จ.พังงา
 
บ่อน้ำพุร้อนรมณีย์ เป็นที่เที่ยวพังงาที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่ง เป็นสถานที่แห่งการพักผ่อน และ
รักษาโรค
ที่เชื่อกันว่าเป็นน้ำแร่ที่มีอุณหภูมิน้ำผิวดิน 40-63 องศาเซลเซียส มีสรรพคุณในการรักษาโรค นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผล
ผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านมาจำหน่าย 
วัดสุวรรณคูหา หรือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า "วัดถ้ำ" เป็นวัดที่มีความน่าสนใจและมีความสำคัญที่สุดของ
จ.พังงา เนื่องจากเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สักการะพระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปคู่
บ้านคู่เมืองของจังหวัดพังงา
17.00 น. กรณีเดินทางวันอาทิตย์ พาท่านช็อปปิ้ง ณ "ตลาดลองแล" ตลาดนัดของชาวบ้านบางนุ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง ที่ทั้ง
น่าเดิน น่าถ่ายรูป ในบรรยากาศกลางป่าเขาเย็นสบาย ที่ผู้คนต่างหลั่งไหลกันมาจนแน่นตลาด
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบเซ็ตเมนู (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหารสามช่องซีฟู้ด หรือร้านอาหารเทียบเท่า จ.พังงา
19.00 น. ส่งท่านถึง จุดนัดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
*หมายเหตุ 1. จุดนัดหมายต้นทาง คือ สนามบิน-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดชุมพร หรือจุดอื่นๆ ตามที่ตกลงภายใน จ.ระนอง
2. จุดนัดหมายปลายทาง คือ อำเภอคุระบุรี จ.พังงา หรือ สนามบิน-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระนอง
3. รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคำนึงถึงความปลอดภัย
ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ ราคา / บาท / ท่าน
เริ่มต้น 4 ท่าน 3,300.-
5 ท่าน 3,100.-
6 ท่าน 2,900.-
7 ท่าน 2,800.-
8 ท่าน 2,600.-
9 ท่าน 2,500.-

ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อฝ่ายขาย

หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการทุกกรณี
2. กรณีไม่ต้องการอาหารเย็น ส่วนลดท่านละ 350 บาท
3. บริการรับส่ง ขาไป-ขากลับ กรุงเทพฯ ขาละ 7,000 บาท พร้อมบริการท่องเที่ยวระหว่างทาง
 
รายการดังกล่าวรวม
รถตู้ V.I.P แบบส่วนตัวตลอดทริป ชุดกิ๊ฟเซ็ตของว่าง
เรือทัวร์ล่องคลองสังเน่ห์ ผ้าเช็ดตัว
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ อาหาร 3 มื้อ
ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ดูแลแบบส่วนตัวตลอดทริป
       
รายการดังกล่าวไม่รวม
ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานฯ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ สำหรบชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล
(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
ราคาค่าบริการทัวร์ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังจังหวัดระนอง หรือจังหวัดพังงา
คำแนะนำเพิ่มเติม
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งจุดนัดหมายของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
         อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือทาน
อาหารมังสวิรัติ หรือท่านที่เป็นมุสลิมโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้นโดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรม
เนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
  
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

SERVICES OVERVIEW           

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 30/00458
รับจัดแพคเกจทัวร์ ทัวร์วันหยุด ทัวร์ปีใหม่ เที่ยวภาคใต้ ทัวร์สงกรานต์ จัดกรุ๊ปทัวร์
ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร เขื่อนรัชชประภา ทัวร์ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี หมู่เกาะกำ เกาะพยาม บ่อน้ำพุร้อน เที่ยวระนอง ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา เที่ยวไทย ทัวร์กรุ๊ปเหมา หมู่คณะ กิจกรรม สัมมนา ปาร์ตี้

CONTACT US

บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
ที่อยู่ : 212 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

ฝ่ายขาย :095 029 7613-14, 088 758 3279
ออฟฟิศ :077 553 123
แฟกซ์ :077 553 234
เวลาทำการ :07.30 น. - 18.30 น. ทุกวัน
E-mail :info@siamcatamarantours.com