จองทัวร์
หรือทัวร์พร้อมที่พัก
กับ บจ.สยามคาตามารัน
รับประกันภัย
1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง

ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร4เกาะ โดยสยามคาตามารัน พร้อมรถรับส่งตลอดทริปคุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ดำน้ำเกาะไข่ พังงา
ทัวร์ดำน้ำเกาะไข่ พังงา
ดำน้ำเกาะไข่ คุระบุรี พังงา ชมสุดยอดกัลปังหา 7 สี
responsive slider by WOWSlider.com v8.2
   
รหัสทัวร์ : 018
ระยะเวลา : 07:30 - 19:00 น.
วันออกเดินทาง : ทุกวัน
เส้นทางเริ่มต้น : จ.ระนอง
เส้นทางสิ้นสุด : จ.พังงา
 
กิจกรรม :
1. ดำน้ำเกาะไข่
2. เล่นน้ำ/ดำน้ำ หน้าหาด
3. อาหาร 3 มื้อ
 
 
       วันเดย์ทริปดำน้ำเกาะไข่ ซึ่งเกาะไข่ เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ห่างจากฝั่งไม่ไกลนัก เป็นเกาะที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี รอบเกาะสามารถมองเห็นกัลปังหาและปะการังเป็นจำนวนมาก มีฝูงปลานานาชนิดว่ายไปมาให้ได้ชมความงาม
อย่างเต็มอิ่ม บนฝั่งมีชายหาดทอดตัวเป็นแนวยาว
      โดยทริปเริ่มต้นการเดินทางที่จังหวัดชุมพร ขึ้นอยู่กับคณะลูกค้าว่าเลือกการเดินทางแบบไหนที่สะดวกตาม จุดนัดหมาย
      *หมายเหตุุ จุดนัดหมาย คือ สนามบินระนอง สถานีขนส่งผู้โดยสารระนอง หรือตามตำแหน่งอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการใน จ.ระนอง
      เริ่มต้นการเดินทางของทริปไปเช้า-เย็นกลับด้วย รถตู้ VIP ของ บจ.สยามคาตามารัน ณ จุดนัดหมาย ไม่ว่าจะเป็นสนามบิน
ระนอง หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือตามที่ตกลงกันภายในจ.ระนอง มัคคุเทศก์ต้อนรับคณะเดินทาง รับประทานอาหารเช้าแบบ
Setbox
เพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้อง อิ่มแล้วเรามาเริ่มการเดินทางกันเลย
 
เกาะไข่ คุระบุรี พังงา
     ทีมงานสยามคาตามารัน พาทุกท่านลง เรือหางยาว ณ ท่าเรือ "กรีนวิวทัวร์" เดินทางสู่ เกาะไข่ อยู่ใกล้กับเกาะระ สัมผัส
หาดทรายสีทอง ดำน้ำชมปะการัง ชมความงามของดงกัลปังหา 7 สี ถ้าโชคดีระหว่างนั่งเรืออาจจะได้พบฝูงปลาโลมาแวะเวียน
มาให้ได้ยลโฉม
 

โปรแกรมทัวร์ดำน้ำเกาะไข่ พังงา
07.30 น. ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดระนอง ณ จุดนัดหมาย (สนามบิน สถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือตามตำแหน่งอื่นๆใน จ.ระนอง) โดยรถ บจก.สยามคาตามารันแบบส่วนตัว พร้อมมัคคุเทศก์ดูแล นำสัมภาระขึ้นรถ พร้อมออกเดินทาง
  - รับประทานอาหารอาหารเช้าแบบ Box Set (มื้อที่1)
- ไกด์ของบริษัทฯ แนะนำตัวเอง พร้อมพาท่านเข้าสู่  (ท่าเรือ กรีนวิว ทัวร์) จังหวัดพังงา
08.30 น. ถึงท่าเรือ "กรีนวิวทัวร์" รับ Welcome drink / ลงทะเบียนรับอุปกรณ์ดำน้ำ
09.00 น. พาทุกท่านนั่งเรือหางยาว เดินทางไปยังเกาะไข่
 
ชมเส้นทางธรรมชาติป่าโกงกาง ระหว่างทางล่องเรือชมธรรมชาติของป่าชายเลน ซึ่งเป็นต้นกำเนิด
ของแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเล อาทิ ปลานานาชนิด ปู และกุ้ง
เกาะไข่ สัมผัสหาดทรายสีทอง ทำกิจกรรมดำน้ำตื้นหน้าหาด ชมฝูงปลาน้อยใหญ่ ตามหาปลาการ์ตูน
แอบดูกุ้งมังกร ถ้าโชคดี อาจเจอปลาไหลมอร์เรย์ซ่อนอยู่ใต้กอปะการัง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง (มื้อที่ 2) / พักผ่อน เดินเล่นชายหาด ตามหาปูเสฉวน
 
ดำน้ำชมกัลปังหา ชมความงามใต้ทะเล อาทิ แส้ทะเล กัลปังหาหลากสีที่งดงามรอบเกาะ ตื่นตาตื่นใจกับเหล่าฝูงปลาไส้ตันนับหมื่นตัว ที่แหวกว่ายอาศัยอยู่บริเวณเกาะไทรอย่างมีความสุข
15.30 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ บริการเครื่องดื่ม ณ ท่าเรือ
17.30 น. นำท่าน รับประทานอาหารเย็นแบบเซ็ตเมนู (มื้อที่ 3) ณ ร้านโกศักดิ์ หรือร้านอาหารเทียบเท่า อ.คุระบุรี จ.พังงา
19.00 น. ส่งท่านถึง จุดนัดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
*หมายเหตุ 1. จุดนัดหมายต้นทาง คือ สนามบิน-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดชุมพร หรือจุดอื่นๆ ตามที่ตกลงภายใน จ.ระนอง
2. จุดนัดหมายปลายทาง คือ อำเภอคุระบุรี จ.พังงา หรือ สนามบิน-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระนอง
2. รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคำนึงถึงความปลอดภัย
ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ ราคา / บาท / ท่าน
เริ่มต้น 4 ท่าน 4,600.-
5 ท่าน 4,400.-
6 ท่าน 4,200.-
7 ท่าน 4,100.-
8 ท่าน 4,000.-
9 ท่าน 3,900.-

ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อฝ่ายขาย

หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการทุกกรณี
2. กรณีไม่ต้องการอาหารเย็น ส่วนลดท่านละ 350 บาท
3. บริการรับส่ง ขาไป-ขากลับ กรุงเทพฯ ขาละ 7,000 บาท พร้อมบริการท่องเที่ยวระหว่างทาง
 
รายการดังกล่าวรวม
รถตู้ V.I.P แบบส่วนตัวตลอดทริป ชุดกิ๊ฟเซ็ตของว่าง
เรือทัวร์ไม้หางยาว พร้อมเสื้อชูชีพ หน้ากากดำน้ำ
ผ้าเช็ดตัว อาหาร 3 มื้อ
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติฯ มัคคุเทศก์ดูแลแบบส่วนตัวตลอดทริป
ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว    
รายการดังกล่าวไม่รวม
ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานฯ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ สำหรบชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล
(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
ราคาค่าบริการทัวร์ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังจังหวัดระนอง หรือจังหวัดพังงา
คำแนะนำเพิ่มเติม
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งจุดนัดหมายของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
         อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือทาน
อาหารมังสวิรัติ หรือท่านที่เป็นมุสลิมโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้นโดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรม
เนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
  
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

SERVICES OVERVIEW           

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 30/00458
รับจัดแพคเกจทัวร์ ทัวร์วันหยุด ทัวร์ปีใหม่ เที่ยวภาคใต้ ทัวร์สงกรานต์ จัดกรุ๊ปทัวร์
ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร เขื่อนรัชชประภา ทัวร์ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี หมู่เกาะกำ เกาะพยาม บ่อน้ำพุร้อน เที่ยวระนอง ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา เที่ยวไทย ทัวร์กรุ๊ปเหมา หมู่คณะ กิจกรรม สัมมนา ปาร์ตี้

CONTACT US

บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
ที่อยู่ : 212 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

ฝ่ายขาย :095 029 7613-14, 088 758 3279
ออฟฟิศ :077 553 123
แฟกซ์ :077 553 234
เวลาทำการ :07.30 น. - 18.30 น. ทุกวัน
E-mail :info@siamcatamarantours.com