จองทัวร์
หรือทัวร์พร้อมที่พัก
กับ บจ.สยามคาตามารัน
รับประกันภัย
1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง

ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร4เกาะ โดยสยามคาตามารัน พร้อมรถรับส่งตลอดทริปคุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์
ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์
ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา (อ่าวแม่ยาย อ่าวช่องขาด ชุมชนมอแกน อ่าวบอน)
responsive slider by WOWSlider.com v8.2
   
รหัสทัวร์ : 016
ระยะเวลา : 07:30 - 19:00 น.
วันออกเดินทาง : ทุกวัน
เส้นทางเริ่มต้น : จ.ระนอง
เส้นทางสิ้นสุด : จ.พังงา
 
กิจกรรม :
1. ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์
- อ่าวช่องขาด
- อ่าวบอน
- อ่าวแม่ยาย
- หมู่บ้านมอแกน
2. อาหาร 3 มื้อ
 
 
       วันเดย์ทริป ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ทะเลอันดามัน อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา
หมู่เกาะสุรินทร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นในเรื่องของความสวยงามใต้ทะเล และยังมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์
อย่างมาก ชมความงามใต้ผิวน้ำเบื้องล่างที่มีปะการังสวยงามและปลาหลากหลายชนิด ทริปนี้เดินทางโดยเรือสปีดโบ้ท พร้อมทานอาหารกลางวันที่อ่าวช่องขาด สัมผัสบรรยากาศสุดสดชื่น ชมวิถีชีวิตหมู่บ้านชาวมอแกน ที่มีความผูกพันกับ
ทะเลมาหลายร้อยปี ดำน้ำชมความสมบูรณ์ของแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ “อ่าวบอน”
      โดยทริปเริ่มต้นการเดินทางที่จังหวัดชุมพร ขึ้นอยู่กับคณะลูกค้าว่าเลือกการเดินทางแบบไหนที่สะดวกตาม จุดนัดหมาย
      *หมายเหตุุ จุดนัดหมาย คือ สนามบินระนอง สถานีขนส่งผู้โดยสารระนอง หรือตามตำแหน่งอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการใน จ.ระนอง
      เริ่มต้นการเดินทางของทริปไปเช้า-เย็นกลับด้วย รถตู้ VIP ของ บจ.สยามคาตามารัน ณ จุดนัดหมาย ไม่ว่าจะเป็นสนามบิน
ระนอง หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือตามที่ตกลงกันภายในจ.ระนอง มัคคุเทศก์ต้อนรับคณะเดินทาง รับประทานอาหารเช้าแบบ
Setbox เพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้อง อิ่มแล้วเรามาเริ่มการเดินทางกันเลย
 
ทริปดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา
     ทีมงานสยามคาตามารัน พาทุกท่านลง เรือสปีดโบ้ท ณ ท่าเรือ "กรีนวิวทัวร์" เดินทางสู่ หมู่เกาะสุรินทร์ ไป “อ่าวแม่ยาย” พบกับ
ความงามเบื้องใต้ทะเล ชม ทั้งปะการังน้อยใหญ่หลากสีสันหลากหลายสายพันธุ์ ให้ชมกันอย่างจุใจ ปะการังผักกาด ปะการังจาน ปะการังโต๊ะ และบริเวณนี้ยังจะพบกับฝูงปลานกแก้วและปลาอื่นๆ อีกหลากหลายชนิด
    หลังจากนั้นแวะรับประทานอาหารกลางวัน ที่บนอ่าวช่องขาด ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ บรรยากาศที่เบื้องหน้า
เป็นทะเลรายล้อมสีน้ำที่ไล่เลี่ยสีจากอ่อนไปเข้ม รับประทานอาหารใต้ร่มไม้พร้อมบรรยากาศสุดสดชื่น อิ่มท้องกันแล้ว ยังได้เดินชม
ความงามของหาดทรายขาว ถ่ายรูปเช็คอินกันสวยๆ ช่วงบ่ายพาทุกท่านไปยัง หมู่บ้านมอแกน เยี่ยมชมวิถีชีวิต ชาวเลมอแกน หรือ
ที่รู้จักกันในนาม “ยิปซีทะเล” และมาดำน้ำกันต่อที่ อ่าวบอน อ่าวช่องขาด หรือ อ่าวสัปปะรด แหล่งปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์ที่สุด เราจะได้พบกับปะการังสวยงามหลากสีสัน ปลาสวยงามต่างสายพันธุ์ ที่ขาดไม่ได้ คือ การถ่ายภาพกับปะการังและฝูงปลาน้อยใหญ่ เก็บไว้เป็นที่ระลึก
 
 

โปรแกรมทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา
07.30 น. ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดระนอง ณ จุดนัดหมาย (สนามบิน สถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือตามตำแหน่งอื่นๆใน จ.ระนอง) โดยรถ บจก.สยามคาตามารันแบบส่วนตัว พร้อมมัคคุเทศก์ดูแล นำสัมภาระขึ้นรถ พร้อมออกเดินทาง
  - รับประทานอาหารอาหารเช้าแบบ Box Set (มื้อที่1)
- ไกด์ของบริษัทฯ แนะนำตัวเอง พร้อมพาท่านเข้าสู่  (ท่าเรือ กรีนวิว ทัวร์) จังหวัดพังงา
08.30 น. ถึงท่าเรือ "กรีนวิวทัวร์" รับ Welcome drink / ลงทะเบียนรับอุปกรณ์ดำน้ำ
09.00 น. พาทุกท่านนั่งเรือสปีดโบ้ท ไปยังหมู่เกาะสุรินทร์ สู่จุดดำน้ำ นำท่านชม
 
อ่าวแม่ยาย เป็นอ่าวที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาของอ่าวทั้งหมดของหมู่เกาะสุรินทร์เหนือ สัมผัส
ความงดงามของน้ำทะเล ตัดกับท้องฟ้าสีครามและแสงแดดได้อย่างกลมกลืน ตื่นตากับปะการัง
หลากสีสัน ฝูงปลาหลากชนิด และที่สามารถพบได้ง่ายคือ "ฝูงปลานกแก้วชนิดต่างๆ"
อ่าวช่องขาดเป็นเหมือนประตูที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงหมู่เกาะสุรินทร์ และเป็นที่ตั้งของ
ที่ทำการอุทยานฯ มีร้านค้าสวัสดิการ อ่าวช่องขาดมีลักษณะเป็นร่องน้ำที่คั่นระหว่างหมู่เกาะสุรินทร์
เหนือและใต้ จุดนี้สามารถพบหอยมือเสือ และไฮไลท์คือ "นีโมพาราไดซ์"
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ที่ทำการอุทยานฯ / เดินเล่น ถ่ายรูป รอบอ่าวช่องขาด
13.00 น. ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน
 
หมู่บ้านมอแกน ยิปซีทะเลที่ใช้ชีวิตร่อนเร่อยู่กลางทะเลอันดามันมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งเราสามารถ
ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวมอแกนตั้งอยู่บนอ่าวบอน สัมผัสวิถีชีวิตที่ยังคงผูกพันอยู่กับท้องทะเล
และเสน่ห์ของบ้านไม้กลางทะเลที่สร้างไว้อย่างกลมกลืน
อุดหนุนของที่ระลึกที่ทำด้วยมือจาก
ชาวมอแกน อาทิ เสื่อห่อพื้นบ้าน กำไลสาน งานไม้ กระติ๊บใส่ของ ตุ๊กตาไม้ เป็นต้น และนำท่าน
ดำน้ำดูปะการัง ณ อ่าวบอน หรือ อ่าวสับปะรด
15.30 น. ออกจากหมู่เกาะสุรินทร์ กลับไปยังท่าเรือกรีนวิวทัวร์
16.30 น. ถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ บริการเครื่องดื่ม ณ ท่าเรือ
17.00 น. นำท่าน รับประทานอาหารเย็นแบบเซ็ตเมนู (มื้อที่ 3) ณ ร้านโกศักดิ์ หรือร้านอาหารเทียบเท่า อ.คุระบุรี จ.พังงา
19.00 น. ส่งท่านถึง จุดนัดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
*หมายเหตุ 1. จุดนัดหมายต้นทาง คือ สนามบิน-สถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือจุดอื่นๆ ตามที่ตกลงภายใน จ.ระนอง
2. จุดนัดหมายปลายทาง คือ อำเภอคุระบุรี จ.พังงา หรือ สนามบิน-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระนอง
2. รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคำนึงถึงความปลอดภัย
ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ ราคา / บาท / ท่าน
เริ่มต้น 4 ท่าน 4,600.-
5 ท่าน 4,400.-
6 ท่าน 4,200.-
7 ท่าน 4,000.-
8 ท่าน 3,900.-
9 ท่าน 3,850.-

ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อฝ่ายขาย

หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการทุกกรณี
2. กรณีไม่ต้องการอาหารเย็น ส่วนลดท่านละ 350 บาท
3. บริการรับส่ง ขาไป-ขากลับ กรุงเทพฯ ขาละ 7,000 บาท พร้อมบริการท่องเที่ยวระหว่างทาง
 
รายการดังกล่าวรวม
รถตู้ V.I.P แบบส่วนตัวตลอดทริป ชุดกิ๊ฟเซ็ตของว่าง
เรือทัวร์สปีดโบ้ท (ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์) หน้ากากดำน้ำ พร้อมเสื้อชูชีพ
ผ้าเช็ดตัว อาหาร 3 มื้อ
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ดูแลแบบส่วนตัวตลอดทริป
รายการดังกล่าวไม่รวม
ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานฯ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ สำหรบชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล
(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
ราคาค่าบริการทัวร์ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังจังหวัดระนอง หรือจังหวัดพังงา
คำแนะนำเพิ่มเติม
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งจุดนัดหมายของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
         อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือทาน
อาหารมังสวิรัติ หรือท่านที่เป็นมุสลิมโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้นโดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรม
เนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
  
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

SERVICES OVERVIEW           

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 30/00458
รับจัดแพคเกจทัวร์ ทัวร์วันหยุด ทัวร์ปีใหม่ เที่ยวภาคใต้ ทัวร์สงกรานต์ จัดกรุ๊ปทัวร์
ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร เขื่อนรัชชประภา ทัวร์ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี หมู่เกาะกำ เกาะพยาม บ่อน้ำพุร้อน เที่ยวระนอง ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา เที่ยวไทย ทัวร์กรุ๊ปเหมา หมู่คณะ กิจกรรม สัมมนา ปาร์ตี้

CONTACT US

บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
ที่อยู่ : 212 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

ฝ่ายขาย :095 029 7613-14, 088 758 3279
ออฟฟิศ :077 553 123
แฟกซ์ :077 553 234
เวลาทำการ :07.30 น. - 18.30 น. ทุกวัน
E-mail :info@siamcatamarantours.com