จองทัวร์
หรือทัวร์พร้อมที่พัก
กับ บจ.สยามคาตามารัน
รับประกันภัย
1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง

ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร4เกาะ โดยสยามคาตามารัน พร้อมรถรับส่งตลอดทริปคุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ชุมพร - สุราษฎร์ธานี (คลองร้อยสาย แม่น้ำตาปี)
ทัวร์ชุมพร - สุราษฎร์ธานี (คลองร้อยสาย แม่น้ำตาปี)
สวนนายดำ + วัดพระบรมธาตุไชยา + สวนโมกขพลาราม + ล่องเรือชมคลองร้อยสาย แม่น้ำตาปี
responsive slider by WOWSlider.com v8.2
   
รหัสทัวร์ : 011
ระยะเวลา : 09:00 - 19.00 น.
วันออกเดินทาง : ทุกวัน
เส้นทางเริ่มต้น : จ.ชุมพร
เส้นทางสิ้นสุด : จ.สุราษฎร์ธานี
 
กิจกรรม :
1. สวนนายดำ "ชิมส้ม ชมส้วม"
2. นมัสการพระบรมธาตุไชยา
3. สวนโมกขพลาราม
4. ล่องเรือคลองร้อยสาย แม่น้ำตาปี
5. อาหาร 3 มื้อ
 
 
       ทัวร์ ชุมพร - สุราษฎร์ธานี เป็นทริปทัวร์เชื่อมต่อระหว่าง 2 จังหวัดภาคใต้ มีสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างทางที่สวยงาม และน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น "สวนนายดำ เมืองส้วมแปลก" แห่งอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร, ย้อนรอยวัฒนธรรม เยี่ยมแหล่งธรรมล้ำค่า คือ วัดพระบรมธาตุไชยา และ วัดธารน้ำไหล หรือเรียกว่า สวนโมกขพลาราม
       ไฮไลท์เด็ดคือทริปล่องคลองร้อยสาย เสน่ห์วิถีชีวิตริมแม่น้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี
       โดยทริปเริ่มต้นการเดินทางที่จังหวัดชุมพร ขึ้นอยู่กับคณะลูกค้าว่าเลือกการเดินทางแบบไหนที่สะดวกตาม จุดนัดหมาย
        *หมายเหตุุ จุดนัดหมาย คือ สนามบินชุมพร สถานีรถไฟชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารชุมพร หรือตามตำแหน่งอื่นๆ ที่ลูกค้า
ต้องการในจังหวัดชุมพร
      เริ่มต้นการเดินทางของทริปไปเช้า-เย็นกลับด้วย รถตู้ VIP ของ บจ.สยามคาตามารัน ณ จุดนัดหมาย ไม่ว่าจะเป็นสนามบิน
ชุมพร สถานีรถไฟชุมพร หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือตามที่ตกลงกันภายในจ.ชุมพร มัคคุเทศก์ต้อนรับคณะเดินทางไป
รับประทานอาหารเช้าแบบเบาๆ กับ โจ๊ก ติ่มซำ ข้าวต้ม ชา กาแฟ โดยบจ.สยามคาตามารัน จัดเลี้ยงบริการ ซึ่งเลือกสรรจาก
ร้านที่อร่อยที่สุดในจ.ชุมพร
 
สวนนายดำ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
        แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ จ.ชุมพร เพื่อศึกษาพืชพรรณธรรมชาติ ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น เสียงน้ำ การจัดสวน เป็นจุดพักรถนักท่องเที่ยวที่พร้อมรอต้อนรับ บริการด้วยน้ำส้มโชกุนคั้นสด กาแฟสด อาหารอร่อยและผลิตภัณฑ์ โอท็อป จากสวนนายดำ เพื่อเติมเต็มความสุขดั่งใจปรารถนา เลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย เดินชมส้วมแปลกตา ให้จินตนาการไปตลอดทาง
 
วัดพระบรมธาตุไชยาวรมหาวิหาร
       เพื่อความเป็นสิริมงคล แวะสักการบูชา “พระบรมธาตุไชยา” ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษา
ความเป็นเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งนอกจากเราจะได้อิ่มบุญกันแล้ว เรายังได้ชมความสวย
งามของวัดอีกด้วย...
 
สวนโมกขพลาราม หรือ วัดธารน้ำไหล
       สวนโมกขพลาราม หรือมีชื่อทางการว่า วัดธารน้ำไหล อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี สถานที่ที่สงบ อยู่ภายใต้ความร่มรื่นของ
เหล่าแมกไม้ ความเงียบสงบ จะทำให้เรารู้สึกเหมือนได้เข้าไปอีกมุมโลกที่หยุดนิ่งและสูดอากาศเข้าไปได้อย่างเต็มหัวใจ สวนโมกข์ จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากระดับโลก
       ภายในมีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งประกอบด้วย ภาพศิลป์ บทกวี คติธรรมคำสอนในพุทธศาสนานิกายต่างๆ ภาพพุทธประวัติ
ภาพจำลองจากภาพหินสลัก เรื่องพุทธประวัติในอินเดีย เราเข้าไปสำรวจค้นหา “ลายแทงสมบัติทางธรรม” ในแต่ละด่าน เป็นเหมือน
ปริศนาธรรมอันล้ำค่าที่ท่านพุทธทาสภิกขุซ่อนไว้ในป่าโมกข์ต้นพลาอันร่มรื่นแห่งนี้
 
คลองร้อยสาย แม่น้ำตาปี
       คลองร้อยสายเสน่ห์วิถีชีวิตริมน้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี ดินแดนที่เต็มไปด้วยลำน้ำเล็กๆที่แตกแขนงนับร้อยสายเชื่อมต่อกัน
ไปบรรจบที่แม่น้ำสายหลัก คือแม่น้ำตาปี ประกอบไปด้วยพื้นที่ 6 ตำบล คือ ตำบลบางใบไม้ ตำบลบางชนะ ตำบลคลองฉนาก
ตำบลบางไทร ตำบลคลองน้อย และตำบลบางโพธิ์
      ล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตของชาวคลองร้อยสาย ชมความอุดมสมบูรณ์ของพืชนานาพันธุ์ตลอดแนวสองฝั่งคลอง ชมความเป็นอยู่
และอาชีพของคนริมแม่น้ำ ชมบ้านโบราณเก่าแก่นับร้อยปี ไฮไลท์เด็ด "ลอดอุโมงค์ต้นจาก" ซึ่งเป็นอุโมงค์จากธรรมชาติที่ต้นจาก
ลู่ใบเข้าหากันเป็นซุ้มยาวหลายร้อยเมตร มีความสวยงามร่มรื่น ชวนให้เก็บภาพประทับใจ สำหรับผู้ที่รักการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
คลองร้อยสายเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่น่าสนใจไม่แพ้ท่องเที่ยวทางทะเล เสน่ห์ของที่นี่อยู่ที่การล่องเรือชมวิถีชีวิต
สองฝั่งแม่น้ำของชาวบ้านที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำอย่างไม่อาจแยกจากกัน

 

โปรแกรมทัวร์ ชุมพร - สุราษฎร์ธานี (คลองร้อยสาย แม่น้ำตาปี)
09.00 น. ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดชุมพร ณ จุดนัดหมาย (สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือตามตำแหน่งอื่นๆ ใน
จ.ชุมพร)  โดยรถ บจก.สยามคาตามารันแบบส่วนตัว พร้อมมัคคุเทศก์ดูแลนำสัมภาระขึ้นรถ พร้อมออกเดินทาง
09.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) ไม่ว่าจะเป็น ข้าวต้ม โจ๊ก หรือติ่มซำยามเช้า
10.30 น. ออกเดินทางสู่สวนนายดำ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
 
สวนนายดำ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมพร พลาดไม่ได้ “สุดยอดส้วมแห่งปี” ชมส้วม
แปลกตาให้จินตนาการ ไปตลอดทาง ไม่ว่าจะเป็น ส้วมตูดหมู ส้วมทาซาน ส้วมเสมอภาค ส้วมอวตาล
ส้วมลอยฟ้า ส้วมใต้พิภพ แวะซื้อของ ฝากนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นผลไม้ กาแฟ เป็นต้น
นมัสการพระบรมธาตุไชยา ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร สถานที่บรรจุพระบรมสารี-
ริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี และเป็น 1 ใน 3 ของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้

สวนโมกขพลาราม หรือสวนโมกข์ (วัดธารน้ำไหล) เมื่อย่างก้าวแรกสัมผัสได้ถึงความสงบ
เรียบง่าย ที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กราบนมัสการหุ่นขี้ผึ้งจำลอง
ท่านอาจารย์พระพุทธทาสภิกขุซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์กร
ยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญ
ของโลก
เดินชมโรงมหรสพทางวิญญาณเป็นแหล่งรวมภาพเขียนปริศนาธรรมมากมายจากทั่วโลก


12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ตเมนู (มื้อที่ 2) ณ ร้านเพื่อนเดินทาง หรือร้านอาหารเทียบเท่า จ.สุราษฎร์ธานี
13.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เส้นทางอารยธรรม
15.00 น.
ล่องเรือชมคลองร้อยสาย สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตริมน้ำตาปี เอกลักษณ์วิถีไทย และความเป็นชนบท
ในตัวเมือง ชาวบ้านมีไมตรีจิต นิสัยโอบอ้อมอารีและจริงใจ มีความพร้อมที่จะต้อนรับผู้มาเยือน นำชมวิถีชีวิตชาวประมงและชาวสวน ไฮไลท์ "ลอดอุโมงค์ต้นจาก" ซึ่งเป็นอุโมงค์จากธรรมชาติ
ที่ต้นจากลู่ใบเข้าหากันเป็นซุ้มยาวหลายร้อยเมตร มีความสวยงามร่มรื่น ชวนให้เก็บภาพประทับใจ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบเซ็ตเมนู (มื้อที่ 3) ณ สายชลกรีนวิว รีสอร์ท หรือร้านอาหารเทียบเท่า จ.สุราษฎร์ธานี
19.00 น. ส่งท่านถึง จุดนัดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
*หมายเหตุ 1. จุดนัดหมายต้นทาง คือ สนามบิน-สถานีรถไฟ-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดชุมพร หรือจุดอื่นๆ ตามที่ตกลงภายใน
จังหวัดชุมพร
2. จุดนัดหมายปลายทาง คือ สนามบิน-สถานีรถไฟ-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือจุดอื่นๆ ตามที่
ตกลงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคำนึงถึงความปลอดภัย
ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ ราคา / บาท / ท่าน
เริ่มต้น 4 ท่าน 2,800.-
5 ท่าน 2,700.-
6 ท่าน 2,600.-
7 ท่าน 2,500.-
8 ท่าน 2,400.-
9 ท่าน 2,300.-

ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อฝ่ายขาย

หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการทุกกรณี
2. กรณีไม่ต้องการอาหารเย็น ส่วนลดท่านละ 350 บาท
3. บริการรับส่ง ขาไป-ขากลับ กรุงเทพฯ ขาละ 7,000 บาท พร้อมบริการท่องเที่ยวระหว่างทาง
 
รายการดังกล่าวรวม
รถตู้ V.I.P แบบส่วนตัวตลอดทริป ชุดกิ๊ฟเซ็ตของว่าง
อาหาร 3 มื้อ เรือทัวร์หางยาวล่องคลองร้อยสาย พร้อมเสื้อชูชีพ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ มัคคุเทศก์ดูแลแบบส่วนตัวตลอดทริป
ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว    
รายการดังกล่าวไม่รวม
ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานฯ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ สำหรบชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล
(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
ราคาค่าบริการทัวร์ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังจังหวัดชุมพร
คำแนะนำเพิ่มเติม
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งจุดนัดหมายของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
         อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือทาน
อาหารมังสวิรัติ หรือท่านที่เป็นมุสลิมโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้นโดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรม
เนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
  
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

SERVICES OVERVIEW           

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 30/00458
รับจัดแพคเกจทัวร์ ทัวร์วันหยุด ทัวร์ปีใหม่ เที่ยวภาคใต้ ทัวร์สงกรานต์ จัดกรุ๊ปทัวร์
ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร เขื่อนรัชชประภา ทัวร์ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี หมู่เกาะกำ เกาะพยาม บ่อน้ำพุร้อน เที่ยวระนอง ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา เที่ยวไทย ทัวร์กรุ๊ปเหมา หมู่คณะ กิจกรรม สัมมนา ปาร์ตี้

CONTACT US

บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
ที่อยู่ : 212 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

ฝ่ายขาย :095 029 7613-14, 088 758 3279
ออฟฟิศ :077 553 123
แฟกซ์ :077 553 234
เวลาทำการ :07.30 น. - 18.30 น. ทุกวัน
E-mail :info@siamcatamarantours.com