จองทัวร์
หรือทัวร์พร้อมที่พัก
กับ บจ.สยามคาตามารัน
รับประกันภัย
1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง

ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร4เกาะ โดยสยามคาตามารัน พร้อมรถรับส่งตลอดทริปคุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์สุราษฎร์ธานี ไม่ได้มีดีแค่ทะเล เที่ยวแบบส่วนตัวพร้อมรถรับส่งตลอดทริป
ทัวร์สุราษฎร์ธานี ไม่ได้มีดีแค่ทะเล
วัดพระบรมธาตุไชยา + สวนโมกขพลาราม + ฟาร์มรัก เมล่อนฟาร์ม + หมู่บ้านแห่งรัก Hug Village
responsive slider by WOWSlider.com v8.2
   
รหัสทัวร์ : 009
ระยะเวลา : 09:00 - 19.00 น.
วันออกเดินทาง : ทุกวัน
เริ่มต้นเดินทาง : จ.สุราษฎร์ธานี
   
กิจกรรม :
1. นมัสการพระบรมธาตุไชยา
2. ตามรอยเส้นทางพุทธทาสภิกขุ
ณ สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล)
4. ฟาร์มรัก เมล่อนฟาร์ม
5. หมู่บ้านแห่งรัก Hug Village
6. อาหาร 3 มื้อ
 
 
       ทัวร์สุราษฎร์ธานี เที่ยวได้ทั้งปี ไม่ได้มีดีแค่ทะเล จุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาด ที่เที่ยวสุราษฏร์ธานี นับเป็นอีกหนึ่ง
จังหวัดยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพราะสุราษฏร์ธานีนั้นไม่ได้มีแต่เกาะและทะเล ที่นี่ยังมีป่าที่
อุดมสมบูรณ์ และสถานที่เที่ยวทางมรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกด้วย
       โดยทริปเริ่มต้นการเดินทางที่จังหวัดสุราษฎร์ ขึ้นอยู่กับคณะลูกค้าว่าเลือกการเดินทางแบบไหนที่สะดวกตาม จุดนัดหมาย
       *หมายเหตุุ จุดนัดหมาย คือ สนามบินจ.สุราษฏร์ธานี สถานีรถไฟจ.สุราษฏร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฏร์ธานี ท่าเรือดอนสัก หรือตามตำแหน่งอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการใน จ.สุราษฏร์ธานี
 
       เริ่มต้นการเดินทางของทริปไปเช้า - กลับเย็น ทัวร์สุราษฎร์ธานี ไม่ได้มีดีแค่ทะเล แบบส่วนตัว โดยรถตู้ VIP ของ บจ.สยามคาตามารัน รับท่าน ณ จุดนัดหมาย ไม่ว่าจะเป็น สนามบินสุราษฏร์ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือ โรงแรม รีสอร์ท ต่างๆ ในตัวเมือง จังหวัดสุราษฏร์ นำท่านไปรับประทานอาหารเช้า เช่น ติ่มซำยามเช้า ข้าวต้ม โจ๊ก ชา กาแฟ ปาท่องโก๋ ตามอัธยาศัย
 
วัดพระบรมธาตุไชยาวรมหาวิหาร
       เพื่อความเป็นสิริมงคล แวะสักการบูชา “พระบรมธาตุไชยา” ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษา
ความเป็นเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งนอกจากเราจะได้อิ่มบุญกันแล้ว เรายังได้ชมความสวย
งามของวัดอีกด้วย...
 
สวนโมกขพลาราม
       สวนโมกขพลาราม หรือมีชื่อทางการว่า วัดธารน้ำไหล อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี มีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งประกอบ
ด้วยภาพศิลป์ บทกวี คติธรรมคำสอนในพุทธศาสนานิกายต่างๆ ภาพพุทธประวัติ ภาพจำลองจากภาพหินสลัก เรื่องพุทธประวัติใน
อินเดีย และรอบๆบริเวณวัดสวนโมกขฯมีบรรยากาศที่ร่มรื่น นอกจากความสวยงามและเงียบสงบของวัด ที่นี่คือ สตูดิโอธรรม ที่เรา
ต้องเข้าไปสำรวจค้นหา “ลายแทงสมบัติทางธรรม” ในแต่ละด่าน เป็นเหมือนปริศนาธรรมอันล้ำค่าที่ท่านพุทธทาสภิกขุซ่อนไว้ใน
ป่าโมกข์ต้นพลาอันร่มรื่นแห่งนี้ โดยท่านใช้ศิลปะแฝงธรรมะได้อย่างแยบยลสื่อเป็น “ธรรมศิลป์”
 
ฟาร์มรัก เมล่อนฟาร์ม
       กิจกรรมยามบ่าย ก็มาต่อกันด้วย ฟาร์มรัก เมล่อนฟาร์ม ซึ่งภายในนอกจากจะมีการปลูกเมล่อนกันไว้ให้ทุกท่านได้ชิม และ
ได้ถ่ายรูปกัน ก็ยังมีแปลงผักต่างๆ ที่ปลูกโดยไร้สารพิษ อีกทั้งยังมีร้านอาหาร และร้านเครื่องดื่มที่ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่อาจ
จะเหนื่อยหรือร้อนจากการเดินชมสวน
       นอกจากเราจะได้เห็น สวนผักและผลไม้สดๆ แล้ว เรายังจะได้ซื้อผักและผลไม้ที่ได้จากการปลูกแบบปลอดสารพิษติดไม้ติดมือ
ไปฝากคนที่เรารักได้อีกด้วย ได้ทั้งความรู้ ความสวยงาม วิธีการทำปลูก และยังได้ผลผลิตกลับไปอีกด้วย เราจึงไม่พลาดที่จะนำทุก
ท่านมาที่นี่
 
หมู่บ้านแห่งรัก Hug Village
     พาทุกท่านเดินทางกันต่อมาที่ หมู่บ้านแห่งรัก ฮักวิลเลจ Hug Village ดินแดนน่ารักริมทะเล อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งหนึ่งในสุราษฎร์ธานี ภายในมีมุมถ่ายรูปมากมายทั้งมาเป็นคู่รัก กลุ่มเพื่อน และครอบครัว ,สนามเด็กเล่น, จุดชมวิวที่สวยงาม ริมทะเล ที่สามารถมองเห็นเกาะแรด จุดเที่ยวชมและป้อนอาหารสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ฝูงม้าแคระสวยงาม ,ฝูงแกะแพนด้าน่ารัก, บ้านหมูจิ๋ว, หนูแกสบี้ และมีลานสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ขี่ม้า และยิงธนู นอกจากนั้นยังมีร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ และเค้กแสนอร่อยไว้คอยบริการทุกๆท่าน ที่ ฮักวิลเลจ
 
 

โปรแกรมทัวร์ สุราษฎร์ธานี ไม่ได้มีดีแค่ทะเล
09.00 น. ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ จุดนัดหมาย (สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือตามตำแหน่ง
อื่นๆ ในจ.สุราษฎร์ธานี)  โดยรถ บจก.สยามคาตามารันแบบส่วนตัว พร้อมมัคคุเทศก์ดูแล นำสัมภาระขึ้นรถ พร้อม
ออกเดินทาง
09.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) ไม่ว่าจะเป็น ข้าวต้ม โจ๊ก หรือติ่มซำยามเช้า
10.30 น. เดินทางไปยัง วัดพระบรมธาตุไชยาวรมหาวิหาร
 
นมัสการพระบรมธาตุไชยา ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร สถานที่บรรจุพระบรมสารี-
ริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
และเป็น 1 ใน 3 ของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้
สวนโมกขพลาราม หรือสวนโมกข์ (วัดธารน้ำไหล) จัดตั้งโดยพุทธทาสภิกขุ เมื่อย่างก้าว
แรกสัมผัสได้ถึงความสงบเรียบง่าย ที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กราบ
นมัสการหุ่นขี้ผึ้งจำลอง ท่านอาจารย์พระพุทธทาสภิกขุซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็นบุคคล สำคัญของโลก
เดินชมโรงมหรสพทางวิญญาณเป็นแหล่งรวมภาพเขียน
ปริศนาธรรมมากมายจากทั่วโลก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ตเมนู (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหาร "อาเตี่ยซีฟู้ด" / พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 น. ออกเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวสายชิลล์
 
ฟาร์มรัก เมล่อนฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิงเกษตรกรรมแนวใหม่ มีแปลงพืช
ผักสลัดต่างๆ เมล่อน และส่วนที่เป็นไฮไลท์ที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยว คือ มะเขือเทศ
พันธุ์เล็ก คือพันธุ์ Yellow Sweet และ พันธุ์ Red Sweet เยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้ แวะถ่ายรูป แวะชิมเมล่อน เลือกซื้อมะเขือเทศและผักต่างๆ อีกมากมาย
Hug Village ดินแดนน่ารักริมทะเล อ.ดอนสัก สัมผัสบรรยากาศของฮอนแลนด์เมืองไทย
ริมทะเลอ่าวไทย พบปะกับสัตว์น้อยใหญ่แสนน่ารักและน่าเอ็นดู สนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ
ให้อาหารฝูงแกะ, หมูจิ๋ว, หนูแกสบี้, ม้าแคระ หรือถ่ายรูป กับมุมสวยๆอีกมากมาย
เหมาะสำหรับการพักผ่อนที่แท้จริง (สำหรับกิจกรรมยิงธนู และขี่ม้า มีค่าบริการเพิ่มเติม)
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบเซ็ตเมนู ณ ร้านเพื่อนเดินทาง (มื้อที่ 3) / พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. ส่งท่านถึง จุดนัดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
*หมายเหตุ 1.จุดนัดหมาย คือ สนามบิน จ.สุราษฏร์ธานี สถานีรถไฟ จ.สุราษฏร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี หรือจุดอื่นๆ ตามที่ตกลงภายในจังหวัดจ.สุราษฏร์ธานี
2. รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคำนึงถึงความปลอดภัย
ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ ราคา / บาท / ท่าน
เริ่มต้น 4 ท่าน 2,650.-
5 ท่าน 2,500.-
6 ท่าน 2,400.-
7 ท่าน 2,300.-
8 ท่าน 2,200.-
9 ท่าน 2,150.-

ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อฝ่ายขาย

หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการทุกกรณี
2. กรณีไม่ต้องการอาหารเย็น ส่วนลดท่านละ 350 บาท
3. บริการรับส่ง ขาไป-ขากลับ กรุงเทพฯ ขาละ 7,000 บาท พร้อมบริการท่องเที่ยวระหว่างทาง
 
รายการดังกล่าวรวม
รถตู้ V.I.P แบบส่วนตัวตลอดทริป ชุดกิ๊ฟเซ็ตของว่าง
อาหาร 3 มื้อ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์ดูแลแบบส่วนตัวตลอดทริป ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
รายการดังกล่าวไม่รวม
ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานฯ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ สำหรบชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล
(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
ราคาค่าบริการทัวร์ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำแนะนำเพิ่มเติม
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งจุดนัดหมายของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
         อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือทาน
อาหารมังสวิรัติ หรือท่านที่เป็นมุสลิมโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้นโดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรม
เนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
  
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

SERVICES OVERVIEW           

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 30/00458
รับจัดแพคเกจทัวร์ ทัวร์วันหยุด ทัวร์ปีใหม่ เที่ยวภาคใต้ ทัวร์สงกรานต์ จัดกรุ๊ปทัวร์
ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร เขื่อนรัชชประภา ทัวร์ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี หมู่เกาะกำ เกาะพยาม บ่อน้ำพุร้อน เที่ยวระนอง ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา เที่ยวไทย ทัวร์กรุ๊ปเหมา หมู่คณะ กิจกรรม สัมมนา ปาร์ตี้

CONTACT US

บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
ที่อยู่ : 212 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

ฝ่ายขาย :095 029 7613-14, 088 758 3279
ออฟฟิศ :077 553 123
แฟกซ์ :077 553 234
เวลาทำการ :07.30 น. - 18.30 น. ทุกวัน
E-mail :info@siamcatamarantours.com