จองทัวร์
หรือทัวร์พร้อมที่พัก
กับ บจ.สยามคาตามารัน
รับประกันภัย
1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง

ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร4เกาะ โดยสยามคาตามารัน พร้อมรถรับส่งตลอดทริปคุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ Unseen สุราษฎร์ธานี แบบส่วนตัวพร้อมรถรับส่งตลอดทริป
ทัวร์ Unseen สุราษฎร์ธานี 4 สถานที่ท่องเที่ยวต้องห้ามพลาด
หมู่บ้านพุมเรียง + วัดพระบรมธาตุไชยา + สวนโมกขพลาราม + ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด
responsive slider by WOWSlider.com v8.2
   
รหัสทัวร์ : 008
ระยะเวลา : 09:00 - 19.00 น.
วันออกเดินทาง : ทุกวัน
เริ่มต้นเดินทาง : จ.สุราษฎร์ธานี
   
กิจกรรม :
1. หมู่บ้านผ้าไหมพุมเรียง
2. นมัสการพระบรมธาตุไชยา
3. ตามรอยเส้นทางพุทธทาสภิกขุ
ณ สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล)
4. ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด
5. อาหาร 3 มื้อ
 
 
       ทัวร์ Unseen สุราษฎร์ธานี เที่ยวได้ทั้งปี ไม่ได้มีดีแค่ทะเล จุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาด ที่เที่ยวสุราษฏร์ธานี นับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพราะสุราษฏร์ธานีนั้นไม่ได้มีแต่เกาะ
และทะเล ที่นี่ยังมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ และสถานที่เที่ยวทางมรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกด้วย
       โดยทริปเริ่มต้นการเดินทางที่จังหวัดสุราษฎร์ ขึ้นอยู่กับคณะลูกค้าว่าเลือกการเดินทางแบบไหนที่สะดวกตาม จุดนัดหมาย
       *หมายเหตุุ จุดนัดหมาย คือ สนามบินจ.สุราษฏร์ธานี สถานีรถไฟจ.สุราษฏร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฏร์ธานี ท่าเรือดอนสัก หรือตามตำแหน่งอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการใน จ.สุราษฏร์ธานี
 
       เริ่มต้นการเดินทางของทริปไปเช้า - กลับเย็น ทัวร์ Unseen suratthani แบบส่วนตัว โดยรถตู้ VIP ของ บจ.สยามคาตามารัน รับท่าน ณ จุดนัดหมาย ไม่ว่าจะเป็น สนามบินสุราษฏร์ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือ โรงแรม รีสอร์ท ต่างๆ ในตัวเมือง จังหวัดสุราษฏร์ นำท่านไปรับประทานอาหารเช้า เช่น ติ่มซำยามเช้า ข้าวต้ม โจ๊ก ชา กาแฟ ปาท่องโก๋ ตามอัธยาศัย
 
        “พุมเรียง” ชื่อเสียงของ บ้านพุมเรียงทอผ้าไหมยกดิ้นเงินดิ้นทองสวยที่สุด ผ้าไหมพุมเรียง เป็นที่ชื่นชมในวงการผ้าทอว่า
เป็นผ้าไหมที่มีลวดลายสวยงาม ทั้งยังเป็นสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และต้นกำเนิดของการทอผ้าไหมพุมเรียง
ก็คือชุมชนแห่งนี้ ชาวมุสลิมที่นี่ส่วนใหญ่ยึดอาชีพทอผ้าไหมสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยผ้าไหมพุมเรียงนั้นคือ ผ้าทอยกดิ้นเงิน หรือดิ้นทองสวยงาม มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพุมเรียง เดินเลือกซื้อผ้าพุมเรียงและ ชมโรงทอหลายแห่ง บางร้านจำหน่าย
เครื่องทองเหลือง
 
       เพื่อความเป็นสิริมงคล แวะสักการะบูชา “พระบรมธาตุไชยา” ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษา
ความเป็นเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งนอกจากเราจะได้อิ่มบุญกันแล้ว เรายังได้ชมความสวย
งามของวัดอีกด้วย...
 
        รับประทานอาหารกลางวัน ร้านเพื่อนเดินทาง ร้านอาหารที่ได้รับความนิยม เป็นที่รู้จักของหลายคน และยังเป็นร้านอาหาร
ที่มีความอร่อยที่มาควบคู่กับความสะดวกในการใช้บริการ หลังจากนั้นกเริ่มกิจกรรมช่วงบ่ายกัน ....
       สวนโมกขพลาราม หรือมีชื่อทางการว่า วัดธารน้ำไหล อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี มีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งประกอบ
ด้วยภาพศิลป์ บทกวี คติธรรมคำสอนในพุทธศาสนานิกายต่างๆ ภาพพุทธประวัติ ภาพจำลองจากภาพหินสลัก เรื่องพุทธประวัติใน
อินเดีย และรอบๆบริเวณวัดสวนโมกขฯมีบรรยกาศที่ร่มรื่น นอกจากความสวยงามและเงียบสงบของวัด ที่นี่คือ สตูดิโอธรรม ที่เรา
ต้องเข้าไปสำรวจค้นหา “ลายแทงสมบัติทางธรรม” ในแต่ละด่าน เป็นเหมือนปริศนาธรรมอันล้ำค่าที่ท่านพุทธทาสภิกขุซ่อนไว้ใน
ป่าโมกข์ต้นพลาอันร่มรื่นแห่งนี้ โดยท่านใช้ศิลปะแฝงธรรมะได้อย่างแยบยลสื่อเป็น “ธรรมศิลป์”
 
       กิจกรรมตอนบ่ายเริ่มแล้ว เดินทางกันต่อ โดยจะนำทุกท่านไป “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” แหล่งท่องเที่ยว ท่ามกลางธรรมชาติ
ที่งดงามเป็นบ่อน้ำสีฟ้าอมเขียวและมีพื้นเป็นทรายตะกอนหินปูน จึงทำให้น้ำมีความใสวิ๊ง เหมือนกับกำลังส่องกระจกอยู่ ทำให้ดู
น่าหลงใหลและชวนให้รู้สึกอยากลงเล่นน้ำเป็นอย่างมาก โดย ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่อยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติซึ่งถูกสรรสร้างขึ้นมาด้วยความอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งกิจกรรมพายเรือเล่นในลำคลองมะเลาะเพื่อชมความสวยงาม
ของป่าพุที่อุดมสมบูรณ์
 
 

โปรแกรม Unseen สุราษฎร์ธานี กับ 4 สถานที่ท่องเที่ยวต้องห้ามพลาด
09.00 น. ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ จุดนัดหมาย (สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือตาม
ตำแหน่งอื่นๆ ในจ.สุราษฎร์ธานี)  โดยรถ บจก.สยามคาตามารันแบบส่วนตัว พร้อมมัคคุเทศก์ดูแล
นำสัมภาระขึ้นรถ พร้อมออกเดินทาง
09.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) ไม่ว่าจะเป็น ข้าวต้ม โจ๊ก หรือติ่มซำยามเช้า
10.15 น. เดินทางไปยัง หมู่บ้านพุมเรียง อ.ไชยา
10.30 น.
หมู่บ้านพุมเรียง มีชื่อเสียงเรื่อง ผ้าไหมทอยกดิ้นเงินดิ้นทองสวยที่สุด ชมบรรยากาศชุมชน
ชาวมุสลิมที่สืบสานการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษซึ่งสั่งสมชื่อเสียงมายาวนาน นอกจากจะทอผ้า
สวยแล้ว ยังมีงานทองเหลืองอีกด้วย เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกได้ที่แห่งนี้ั
นมัสการพระบรมธาตุไชยา ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร สถานที่บรรจุพระบรมสารี-
ริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
และเป็น 1 ใน 3 ของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ตเมนู (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหาร "เพื่อนเดินทาง"
13.00 น. ออกเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวสายธรรม ตามรอยท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
 
สวนโมกขพลาราม หรือสวนโมกข์ (วัดธารน้ำไหล) จัดตั้งโดยพุทธทาสภิกขุ เมื่อย่างก้าว
แรกสัมผัสได้ถึงความสงบเรียบง่าย ที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กราบ
นมัสการหุ่นขี้ผึ้งจำลอง ท่านอาจารย์พระพุทธทาสภิกขุซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็นบุคคล สำคัญของโลก
เดินชมโรงมหรสพทางวิญญาณเป็นแหล่งรวมภาพเขียน
ปริศนาธรรมมากมายจากทั่วโลก
ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด มหัศจรรย์ธารน้ำใสกลางป่าใหญ่อุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนยอดฮิต
แหล่งกำเนิดมาจากน้ำที่ผุดขึ้นจากพื้นดิน ไหลลอดผ่านใต้ภูเขามายังจุดที่เรียกว่า ตาน้ำ ถือเป็นต้นน้ำที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนที่ออกมาจากตาน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งน้ำที่นี่มี
แร่ ธาตุที่สามารถบริโภคได้ สนกุกับกิจกรรมมากมาย อาทิ เล่นน้ำ เซลฟี่สุดคูล หรือ พายเรือชม
ธรรรมชาติในลำคลองมะเลาะ สัมผัสผืนน้ำที่เรียกได้ว่าใสมากๆ เสมือนกระจกที่สะท้อนจากใต้น้ำ
17.30 น. รับประทานอาหารเย็นแบบเซ็ตเมนู ณ ครัวกุ้ยหลิน (มื้อที่ 3) / พร้อมชมบรรยากาศริมเขื่อนรัชชประภา
19.00 น. ส่งท่านถึง จุดนัดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
*หมายเหตุ 1.จุดนัดหมาย คือ สนามบิน จ.สุราษฏร์ธานี สถานีรถไฟ จ.สุราษฏร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี หรือจุดอื่นๆ ตามที่ตกลงภายในจังหวัดจ.สุราษฏร์ธานี
2. รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคำนึงถึงความปลอดภัย
ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ ราคา / บาท / ท่าน
เริ่มต้น 4 ท่าน 2,600.-
5 ท่าน 2,500.-
6 ท่าน 2,400.-
7 ท่าน 2,300.-
8 ท่าน 2,200.-
9 ท่าน 2,100.-

ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อฝ่ายขาย

หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการทุกกรณี
2. กรณีไม่ต้องการอาหารเย็น ส่วนลดท่านละ 350 บาท
3. บริการรับส่ง ขาไป-ขากลับ กรุงเทพฯ ขาละ 7,000 บาท พร้อมบริการท่องเที่ยวระหว่างทาง
 
รายการดังกล่าวรวม
รถตู้ V.I.P แบบส่วนตัวตลอดทริป ชุดกิ๊ฟเซ็ตของว่าง
ค่าธรรมเนียมเข้าชมป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด ผ้าเช็ดตัว
อาหาร 3 มื้อ มัคคุเทศก์ดูแลแบบส่วนตัวตลอดทริป
ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว    
รายการดังกล่าวไม่รวม
ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานฯ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ สำหรบชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล
(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
ราคาค่าบริการทัวร์ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำแนะนำเพิ่มเติม
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งจุดนัดหมายของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
         อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือทาน
อาหารมังสวิรัติ หรือท่านที่เป็นมุสลิมโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้นโดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรม
เนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
  
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

SERVICES OVERVIEW           

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 30/00458
รับจัดแพคเกจทัวร์ ทัวร์วันหยุด ทัวร์ปีใหม่ เที่ยวภาคใต้ ทัวร์สงกรานต์ จัดกรุ๊ปทัวร์
ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร เขื่อนรัชชประภา ทัวร์ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี หมู่เกาะกำ เกาะพยาม บ่อน้ำพุร้อน เที่ยวระนอง ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา เที่ยวไทย ทัวร์กรุ๊ปเหมา หมู่คณะ กิจกรรม สัมมนา ปาร์ตี้

CONTACT US

บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
ที่อยู่ : 212 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

ฝ่ายขาย :095 029 7613-14, 088 758 3279
ออฟฟิศ :077 553 123
แฟกซ์ :077 553 234
เวลาทำการ :07.30 น. - 18.30 น. ทุกวัน
E-mail :info@siamcatamarantours.com