จองทัวร์
หรือทัวร์พร้อมที่พัก
กับ บจ.สยามคาตามารัน
รับประกันภัย
1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง

ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร4เกาะ โดยสยามคาตามารัน พร้อมรถรับส่งตลอดทริปคุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ครึ่งวัน ล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน (ทัวร์ประสบการณ์)
ทัวร์ครึ่งวัน ล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน (ทัวร์ประสบการณ์)
แวะซื้อของฝากอาหารทะเลแปรรูป - อาหารเย็นริมน้ำ - ล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืนแม่น้ำท่าตะเภา
responsive slider by WOWSlider.com v8.2
   
รหัสทัวร์ : 026
ระยะเวลา : 17:00 - 22:00 น.
วันออกเดินทาง : ทุกวัน
เส้นทาง: แม่น้ำท่าตะเภาชุมพร
 
กิจกรรม :
 
1. แวะซื้อของฝากอาหารทะเลแปรรูป
2. ล่องเรือชมหิ่งห้อย แม่น้ำท่าตะเภา
3. อาหารเย็น 1 มื้อ
 
     ทางบริษัท สยามคาตามารัน จำกัด ได้จัดทำทัวร์วันเดย์ทริปไปเย็นๆ เป็นทัวร์เสริม ทัวร์ชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน แม่น้ำตะเภา จังหวัดชุมพร รถตู้รับท่านตามจุดนัดหมายแบบส่วนตัว (สนามบินชุมพร สถานีรถไฟต่างๆในชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารต่างๆใน
ชุมพร หรือ ตามตำแหน่งอื่นๆ ในจังหวัดชุมพร)
สามารถประหยัดงบประมาณ และ มีเวลาท่องเที่ยวได้มากขึ้น
    หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 077-553123, 095-0297613, 095-0297614, 088-7583279
 
ซื้อของฝากอาหารทะเลแปรรูป
      เริ่มต้นการเดินทางของทริปครึ่งวันด้วย รถตู้ VIP ของ บจก.สยามคาตามารัน ไกด์ต้อนรับคณะเดินทางไปยัง ร้านของฝากอาหาร
ทะเลแปรรูป และผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมพร ณ ร้านเจียฟาร์ม เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

 
ล่องเรือชมหิ่งห้อย แม่น้ำท่าตะเภา จ.ชุมพร
     นำท่านรับประทานอาหารเย็นริมแม่น้ำท่าตะเภาแบบพื้นบ้านสไตล์ท้องถิ่น หลังจากนั้นเดินทางมายังท่าเรือสยามคาตามารัน รับ
Welcome Drink มะพร้าวอ่อน ชมบรรยากาศท่าเรือริมแม่น้ำท่าตะเภา เชิญท่านลงเรือทัวร์หางยาวท้องถิ่น
     พาท่านล่องเรือไปอย่างช้าๆ ลัดเลาะคลองท่าตะเภาผ่านชุมชนท่ายาง ชุมชนบางหมาก ระหว่างทางชมธรรมชาติป่าชายเลน
ในเวลากลางคืนอันแสนโรแมนติก บางช่วงจะเห็นเรือเล็กเรือน้อยจอดอยู่ท่ามกลางความมืด มีเพียงตะเกียงดวงเล็กๆให้แสงสว่าง
พอมองเห็น บ้างก็ตกปลา บ้างก็ตกกุ้ง
     เมื่อเรือล่องจนถึงแนวต้นลำพู พนักงานจะดับเครื่องเรือเพื่อเพิ่มความเงียบสงบให้ลำคลอง ตามต้นลำพูจะเห็นหิ่งห้อยแข่งกัน
เปล่งแสงระยิบระยับ สามารถบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ได้เป็นอย่างดี
     สำหรับข้อปฎิบัติในการชมหิ่งห้อย คือ ไม่ควรส่งเสียงดัง และไม่จับหรือทำสิ่งใดที่รบกวนหิ่งห้อยโดยเด็ดขาด เพื่อให้ธรรมชาติ
ถูกรบกวนน้อยที่สุด หากเป็นวันข้างแรมโอกาสที่จะได้เห็นแสงจากหิ่งห้อยมีมากกว่าคืนข้างขึ้น เนื่องจากในคืนข้างแรม ท้องฟ้าจะ
สว่างกลบแสงของหิ่งห้อย
 

โปรแกรมทัวร์ล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน
17.00 น. ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดชุมพรณ จุดนัดหมาย (สนามบิน สถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือตามตำแหน่งอื่นๆใน จ.ชุมพร) โดยรถ บจก.สยามคาตามารันแบบส่วนตัว พร้อมมัคคุเทศก์ดูแล นำสัมภาระขึ้นรถ พร้อมออกเดินทาง
 
แวะซื้อของฝาก ร้านเจียฟาร์ม ของฝากสินค้าหลากหลายให้เลือกชม เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลแปรรูป สินค้าขึ้นชื่อต่างๆ ของ จ.ชุมพร อาทิ กุ้งแห้ง ปลาอินทรีย์เค็ม หมึกแห้ง กาแฟ กะปิ
และ ยังมีสินค้า OTOP ที่หลากหลายอีกด้วย
17.30 น. รับประทานอาหารเย็นริมน้ำ (มื้อที่ 1) ณ ริเวอร์ไซต์ การ์เด้น (หรือร้านทียบเท่า) จ.ชุมพร
18.30 น. นำท่านออกเดินทางไปยังท่าเรือสยามคาตามารัน รับ Welcome drink มะพร้าวอ่อน
ล่องเรือชมวิถีชุมชนท่ายาง และชุมชนบางหมาก นำท่านสัมผัสความงามของบรรยากาศอันแสน
สงบของคลองท่าตะเภา ชมธรรมชาติป่าชายเลนในเวลากลางคืนอันแสนโรแมนติก บางช่วง
จะเห็นเรือเล็กเรือน้อยจอดอยู่ท่ามกลางความมืด มีเพียงตะเกียงดวงเล็กๆให้แสงสว่างพอมองเห็น บ้างก็ตกปลา บ้างก็ตกกุ้ง

ชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน เมื่อเรือล่องจนถึงแนวต้นลำพู พนักงานจะดับเครื่องเรือเพื่อเพิ่มความเงียบ
สงบให้ลำคลอง ตามต้นลำพูจะเห็นหิ่งห้อยแข่งกันเปล่งแสงระยิบระยับ สามารถบ่งบอกได้ถึง
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ได้เป็นอย่างดี (ข้อควระวังห้ามส่งเสียงดัง และห้ามนำไฟฉายส่องที่
หิ่งห้อยมิฉะนั้นน้องหิ่งห้อยอาจจะตายได้)

ทำกิจกรรมตกกุ้ง ตกปลายามค่ำคืนในคลองท่าตะเภา โดยพนักงานแนะนำการใช้อุปกรณ์ และ วิธีการตกกุ้ง ตกปลา (ตกได้ท่านสามารถนำกลับไปได้)
22.00 น. ถึงท่าเรือสยามคาตามารัน (ท่าเรือท่ายาง)
22.30 น. ส่งท่านถึง จุดนัดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
*หมายเหตุ 1. จุดนัดหมาย คือ สนามบินชุมพร-สถานีขนส่งผู้โดยสารต่างๆในชุมพร - สถานีรถไฟต่างๆในชุมพร หรือจุดอื่นๆ ตามที่ตกลงภายในจังหวัดชุมพร
2. รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคำนึงถึงความปลอดภัย
ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ ราคา / บาท / ท่าน
เริ่มต้น 4 ท่าน 2,600.-
5 ท่าน 2,500.-
6 ท่าน 2,400.-
7 ท่าน 2,300.-
8 ท่าน 2,200.-
9 ท่าน 2,100.-

ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อฝ่ายขาย

หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการทุกกรณี
2. กรณีไม่ต้องการอาหารเย็น ส่วนลดท่านละ 350 บาท
3. บริการรับส่ง ขาไป-ขากลับ กรุงเทพฯ ขาละ 7,000 บาท พร้อมบริการท่องเที่ยวระหว่างทาง
 
รายการดังกล่าวรวม
รถตู้ V.I.P แบบส่วนตัวตลอดทริป Welcome Drink
อาหาร 1 มื้อ เรือทัวร์หางยาวพร้อมเสื้อชูชีพ
อุปกรณ์ตกกุ้ง,ตกปลา พร้อมเหยื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
มัคคุเทศก์ดูแลแบบส่วนตัวตลอดทริป    
รายการดังกล่าวไม่รวม
ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานฯ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ สำหรบชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล
(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
ราคาค่าบริการทัวร์ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังจังหวัดชุมพร
คำแนะนำเพิ่มเติม
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งจุดนัดหมายของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
         อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือทาน
อาหารมังสวิรัติ หรือท่านที่เป็นมุสลิมโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้นโดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรม
เนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
  
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

SERVICES OVERVIEW           

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 30/00458
รับจัดแพคเกจทัวร์ ทัวร์วันหยุด ทัวร์ปีใหม่ เที่ยวภาคใต้ ทัวร์สงกรานต์ จัดกรุ๊ปทัวร์
ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร เขื่อนรัชชประภา ทัวร์ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี หมู่เกาะกำ เกาะพยาม บ่อน้ำพุร้อน เที่ยวระนอง ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา เที่ยวไทย ทัวร์กรุ๊ปเหมา หมู่คณะ กิจกรรม สัมมนา ปาร์ตี้

CONTACT US

บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
ที่อยู่ : 212 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

ฝ่ายขาย :095 029 7613-14, 088 758 3279
ออฟฟิศ :077 553 123
แฟกซ์ :077 553 234
เวลาทำการ :07.30 น. - 18.30 น. ทุกวัน
E-mail :info@siamcatamarantours.com