จองทัวร์
หรือทัวร์พร้อมที่พัก
กับ บจ.สยามคาตามารัน
รับประกันภัย
1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง

ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร4เกาะ โดยสยามคาตามารัน พร้อมรถรับส่งตลอดทริปคุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ครึ่งวัน เที่ยวระนอง เมืองรองนอกกระแส
ทัวร์ครึ่งวัน เที่ยวระนอง เมืองรองนอกกระแส
พระราชวังรัตนรังสรรค์ - ศาลหลักเมืองระนอง - วัดบ้านหงาว - วัชรีของฝาก
responsive slider by WOWSlider.com v8.2
   
รหัสทัวร์ : 023
ระยะเวลา : 08:00 - 15:00 น.
วันออกเดินทาง : ทุกวัน
เส้นทางเริ่มต้น : ระนอง หรือ พังงา
เส้นทางสิ้นสุด : ระนอง หรือ พังงา
 
กิจกรรม :
1. พระราชวังรัตนรังสรรค์
2. ศาลหลักเมืองระนอง
3. วัดบ้านหงาว
4. วัชรีของฝาก
5. อาหาร 2 มื้อ
 
      โดยทริปเริ่มต้นการเดินทางที่จังหวัดระนอง หรือ อ.คุระบุรี จ.พังงา ขึ้นอยู่กับคณะลูกค้าว่าเลือกการเดินทางแบบไหนที่สะดวก
ตาม จุดนัดหมาย
      *หมายเหตุุ จุดนัดหมาย คือ สนามบินระนอง สถานีขนส่งผู้โดยสารระนอง หรือตามตำแหน่งอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการใน จ.ระนอง หรืออ.คุระบุรี จ.พังงา
      เริ่มต้นการเดินทางของทริปครึ่งวันด้วย รถตู้ VIP ของ บจ.สยามคาตามารัน มัคคุเทศก์ต้อนรับคณะเดินทางไป รับประทาน
อาหารเช้า
เพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้อง อิ่มแล้วเรามาเริ่มการเดินทางกันเลย
 
ชมพระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)
       พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) สร้างด้วยไม้สักไม้ตะเคียนทองอย่างสวยงาม ซึ่งยังคงรักษาสภาพและบรรยากาศของพระ
ราชวังเดิมเอาไว้อย่างครบถ้วน พระราชวังแห่งนี้ เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 5 - 7
 
สักการะศาลหลักเมืองระนอง
       ศาลหลักเมืองระนองเป็นอีกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองระนอง ในอดีตเคยเป็นบ้านพักเก่าของพระยารัตนเศรษฐี เจ้าเมืองระนอง ตั้งอยู่หน้าเทศบาลเมืองระนอง ตัวศาลหลักเมืองมีลักษณะเป็นศาลาจตุรมุข ทรงไทย มียอดศาลาตามลักษณะภูมิสถาปัตย์พระธาตุ
ไชยาจำนวนห้ายอด มีความสูงถึงยอด 13.60 เมตร ตัวศาลมีขนาดกว้างยาวด้านละ 6 เมตร นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
นิยมเข้าเยี่ยมชมกราบไหว้ขอพร เนื่องจากเข้าชมได้ง่ายสะดวก ภูมิทัศน์รอบข้างสวยงามด้านหลังติดคลองหาดส้มแป้นมีทางเดิน walk way สำหรับเดินเยี่ยมชมทิวทัศน์เมืองระนอง ถัดไปด้านข้างเป็นอนุสาวรีย์คอซูเจียง เจ้าเมืองระนอง
 
วัดบ้านหงาว ระนอง
     พาทุกท่านสักการะบูชา หลวงพ่อดีบุก แห่งวัดบ้านหงาว ภายในอุโบสถวัดบ้านหงาว เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน มีนามว่า “หลวงพ่อดีบุก” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีชื่อเป็นทางการว่า “พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีรณังค์” เป็นพระพุทธรูปดีบุก
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และอุโบสถหลังใหม่ ที่มีรายละเอียดการตกแต่งที่สวยงามมาก ทั้งภายในและภายนอกวัด ด้านหลังมีภูเขาหญ้า
ให้เดินขึ้นไปชมวิวด้านบน ที่จะทำให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงาม และยังได้อิ่มใจไปกับการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลต่อตัวท่านและบุคคลที่ท่านรัก
 
ของฝากจังหวัดระนอง
       แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือไปฝากคนที่เรารัก หรือของฝากหที่จะเป็นเครื่องเตือนความทรงจำว่าเราเคยมาที่ จ.ระนอง พาทุก
ท่านไป “ร้านวัชรี” ที่ขายของฝากต่างๆ มากมาย ที่เป็นของขึ้นชื่อ จ.ระนอง ไม่ว่าจะเป็น กาหยูหรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป และของที่ระลึกต่างๆ อีกมากมาย ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อหรือนั่งจิบกาแฟ บรรยากาศร่มรื่น ซึ่งอยู่ใกล้กับร้านของฝากวัชรี
 

โปรแกรมทัวร์ครึ่งวัน เที่ยวระนอง เมืองรองนอกกระแส
08.00 น. ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดระนอง ณ จุดนัดหมาย (สนามบิน สถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือตามตำแหน่งอื่นๆใน จ.ระนอง) โดยรถ บจก.สยามคาตามารันแบบส่วนตัว พร้อมมัคคุเทศก์ดูแล นำสัมภาระขึ้นรถ พร้อมออกเดินทาง
09.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ ที่พัก หรือ ร้านอาหารชื่อดังของระนอง / นำท่านชม
 
พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของระนอง ใน
อดีตเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 5-7 ตัวพระราชวังทำด้วย
ไม้สักและไม้ตะเคียนทอง ภายในมีการนำข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มาจัดแสดงโชว์
ศาลหลักเมืองระนอง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดระนอง ที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นบ้านพักเก่าของ
พระยารัตนเศรษฐี เจ้าเมืองระนองสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ร้านคุ้นลิ้น หรือร้านอาหารเทียบเท่า จ.ระนอง
13.00 น. ออกเดินทางไปยัง "วัดบ้านหงาว"
สักการะ หลวงพ่อดีบุก ณ “วัดบ้านหงาว” พระพุทธรูปที่หลอมจากแร่ดีบุกที่ไม่ผ่านการถลุง
คัดแยกสิ่งเจือปนออก จึงได้องค์พระเป็นสีดำ ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อดำ เป็นพระพุทธรูปดีบุก
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีบันได 300 ขั้น ขึ้นไปบนยอดภูเขาหญ้าเพื่อดูทิวทัศน์ของเมือง
ระนองแบบ 360 องศา และสามารถให้อาหารปลาน้ำจืดนานาชนิดได้ที่วังมัจฉา
14.00 น. แวะซื้อของฝาก ร้านวัชรี กาหยู ของฝากสินค้าหลากหลายให้เลือกชม เลือกซื้อ สิ้นค้าขึ้นชื่อต่างๆ ของ จ.ระนอง อาทิ เช่น เม็ดกาหยู (เม็ดมะม่วงหิมพานต์) และ ยังมีสินค้า OTOP ที่หลากหลายอีกด้วย
15.00 น. ส่งท่านถึง จุดนัดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
*หมายเหตุ 1. จุดนัดหมายต้นทาง และ ปลายทาง คือ สนามบิน-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระนอง หรือจุดอื่นๆ ตามที่ตกลงภายใน
จังหวัดระนอง และ อ.คุระบุรี จ.พังงา
2. รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคำนึงถึงความปลอดภัย
ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ ราคา / บาท / ท่าน
เริ่มต้น 4 ท่าน 2,300.-
5 ท่าน 2,100.-
6 ท่าน 1,900.-
7 ท่าน 1,800.-
8 ท่าน 1,700.-
9 ท่าน 1,600.-

ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อฝ่ายขาย

หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการทุกกรณี
2. กรณีไม่ต้องการอาหารเย็น ส่วนลดท่านละ 350 บาท
3. บริการรับส่ง ขาไป-ขากลับ กรุงเทพฯ ขาละ 7,000 บาท พร้อมบริการท่องเที่ยวระหว่างทาง
 
รายการดังกล่าวรวม
รถตู้ V.I.P แบบส่วนตัวตลอดทริป ชุดกิ๊ฟเซ็ตของว่าง
อาหาร 2 มื้อ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ดูแลแบบส่วนตัวตลอดทริป
รายการดังกล่าวไม่รวม
ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานฯ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ สำหรบชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล
(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
ราคาค่าบริการทัวร์ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังจังหวัดระนอง
คำแนะนำเพิ่มเติม
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งจุดนัดหมายของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
         อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือทาน
อาหารมังสวิรัติ หรือท่านที่เป็นมุสลิมโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้นโดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรม
เนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
  
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

SERVICES OVERVIEW           

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 30/00458
รับจัดแพคเกจทัวร์ ทัวร์วันหยุด ทัวร์ปีใหม่ เที่ยวภาคใต้ ทัวร์สงกรานต์ จัดกรุ๊ปทัวร์
ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร เขื่อนรัชชประภา ทัวร์ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี หมู่เกาะกำ เกาะพยาม บ่อน้ำพุร้อน เที่ยวระนอง ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา เที่ยวไทย ทัวร์กรุ๊ปเหมา หมู่คณะ กิจกรรม สัมมนา ปาร์ตี้

CONTACT US

บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
ที่อยู่ : 212 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

ฝ่ายขาย :095 029 7613-14, 088 758 3279
ออฟฟิศ :077 553 123
แฟกซ์ :077 553 234
เวลาทำการ :07.30 น. - 18.30 น. ทุกวัน
E-mail :info@siamcatamarantours.com