จองทัวร์
หรือทัวร์พร้อมที่พัก
กับ บจ.สยามคาตามารัน
รับประกันภัย
1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง

ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร4เกาะ โดยสยามคาตามารัน พร้อมรถรับส่งตลอดทริปคุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ครึ่งวันสุราษฎร์ธานี เขื่อนเชี่ยวหลาน - สะพานแขวนเขาพัง- วัดเขานาในหลวง
ทัวร์ครึ่งวันสุราษฎร์ธานี เขื่อนเชี่ยวหลาน - สะพานแขวนเขาพัง - วัดเขานาในหลวง
Morning Safari ในเขื่อนเชี่ยวหลาน - ชมสะพานแขวนเขาพัง - อุทยานธรรมเขานาในหลวง
responsive slider by WOWSlider.com v8.2
   
รหัสทัวร์ : 022
ระยะเวลา : 05:30 - 14:00 น.
วันออกเดินทาง : ทุกวัน
เส้นทางเริ่มต้น : เขื่อนเชี่ยวหลาน
เส้นทางสิ้นสุด : เมืองสุราษฎร์ธานี
 
หมายเหตุ :
  **กรณีพักค้างในแพเขื่อนรัชชประภา
 
กิจกรรม :
1. นั่งเรือชมหมอก ส่องสัตว์ยามเช้า
ในเขื่อนเชี่ยวหลาน
2. สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์
3. อุทยานธรรมเขานาในหลวง
4. อาหาร 2 มื้อ
 
 
      สำหรับท่านที่พักค้างคืนในอ่างเก็บน้ำแพเขื่อนเชี่ยวหลาน เรามีบริการพิเศษพาท่านทำกิจกรรมยามเช้า Morning Safari
อรุณสวัสดิ์ เรือรอต้อนรับท่าน พร้อมออกจากแพที่พักเขื่อนเชี่ยวหลาน ลัดเลาะไปตามเส้นทางเกาะแก่งต่างๆ ชมธรรมชาติต้นไม้
แปลกตา สลับกับภูเขาหินปูน ท่ามกลางบรรยากาศทะเลหมอก พนักงานขับเรือจะนำท่านชมที่อยู่ของสัตว์ป่า ช่วงเวลานี้ห้ามส่ง
เสียงดัง เพราะอาจทำให้สัตว์ต่างๆตกใจ และพากันหนีไปหมด ระหว่างทางอาจจะได้เห็น นกเงือกบินผ่านไปมา ลิงป่า กระรอกป่า เกาะตามต้นไม้ หรือกวางป่า หมูป่าที่ออกหากินริมตลิ่ง
 
ชมสะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ ไหว้พระขอพรเจดีย์ลอยฟ้า อุทยานธรรมเขานาในหลวง
       ถึงท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน นำท่านเดินทางกันต่อไปยัง "สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์" ชมฉากหลังภูเขารูปหัวใจ ถ่าย
รูปกับสะพานและทิวทัศน์โดยรอบ สถานที่ต่อไปคือ อุทยานธรรมเขานาในหลวง ดินแดนแห่งความสงบที่งดงาม มีจุดที่น่าสนใจคือ
เป็นรูปซุ้มประตูโบราณแบบ 9 ยอด มีชื่อตรงประตูซุ้มว่า "พุทธาวดี" ซึ่งยามเย็นจะมีแสงพระอาทิตย์ขึ้นตรงประตูซุ้มพอดี ไหว้พระ
ขอพรเจดีย์ลอยฟ้า
 

โปรแกรมทัวร์ครึ่งวันเขื่อนเชี่ยวหลาน (กรณีพักค้างในแพเขื่อนเชี่ยวหลาน)
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ แพที่พัก เรือจอดรอพร้อมนำท่านนั่งเรือออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางทะเลหมอก
 
Morning Safari กิจกรรมไฮไลท์สำหรับท่านที่มาพักค้างคืนในเขื่อนรัชชประภา ล่องเรือชม
ทัศนียภาพของทะเลสาบเชี่ยวหลานยามเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์ สัมผัสความงามของสายม่านหมอก
เรือจะล่องลัดเลาะไปตามเกาะแก่งต่างๆ ในจังหวะนี้ให้ทุกท่านอย่าส่งเสียงดัง เราจะได้โอกาสนี้ได้
ชมสัตว์ป่าที่ออกหากินยามเช้าๆ เช่น หมูป่า กวางป่า ลิงลม หรือนกเงือกที่บินโฉบผ่านไปมา
07.00 น. เรากลับมาสู่ที่แพที่พัก รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) / เก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ
08.00 น. เรือนำท่านออกจากแพที่พักเขื่อนเชี่ยวหลาน ชมทัศนียภาพระหว่างทาง
09.30 น. ถึงท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน ท่านสามารถแวะซื้อของฝากของที่ระลึกบริเวณท่าเรือได้
10.00 น. ออกจากท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน พาท่านชม
 
ชมสะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ หรือที่เรียกว่าสะพานแขวนเขาพัง ยาว 120 เมตร ทอดยาวข้าม
คลองพะแสง วิวทิวทัศน์โดยรอบมองเห็นธรรมชาติสองฝั่งคลอง ฉากหลังเป็นความงดงามของ
เขาเทพพิทักษ์ หรือ เขารูปหัวใจ
ที่เห็นอย่างชัดเจน ถ่ายภาพคู่กับภูเขารูปหัวใจด้านหลัง
อุทยานธรรมเขานาในหลวง สำนักสงฆ์กลางสายหมอก จ.สุราษฎร์ธานี ที่ได้รับความนิยม
เปรียบเสมือนศูนย์รวมแห่งความเชื่อและความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชน ภายในวัดตกแต่ง
และสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างวิจิตรงดงาม เช่น เจดีย์ลอยฟ้า พระพุทธศิลาวดี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาเตี่ยซีฟู้ด หรือร้านอาหารเทียบเท่า จ.สุราษฎร์ธานี / แวะซื้อของฝากของที่ระลึก
14.00 น. ส่งท่านถึง จุดนัดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
*หมายเหตุ 1. โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้าพักค้างคืนในแพเขื่อนเชี่ยวหลาน เริ่มต้นที่เขื่อนเชี่ยวหลาน
2. จุดนัดหมายปลายทาง คือ สนามบิน-สถานีขนส่งผู้โดยสาร - สถานีรถไฟ จ.สุราษฎร์ธานี หรือจุดอื่นๆ ตามที่ตกลง
ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคำนึงถึงความปลอดภัย
ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ ราคา / บาท / ท่าน
เริ่มต้น 4 ท่าน 2,200.-
5 ท่าน 2,000.-
6 ท่าน 1,800.-
7 ท่าน 1,700.-
8 ท่าน 1,600.-
9 ท่าน 1,500.-

ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อฝ่ายขาย

หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการทุกกรณี
2. กรณีไม่ต้องการอาหารเย็น ส่วนลดท่านละ 350 บาท
3. บริการรับส่ง ขาไป-ขากลับ กรุงเทพฯ ขาละ 7,000 บาท พร้อมบริการท่องเที่ยวระหว่างทาง
 
รายการดังกล่าวรวม
รถตู้ V.I.P แบบส่วนตัวตลอดทริป ชุดกิ๊ฟเซ็ตของว่าง
ค่าธรรมเนียมเข้าป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด ผ้าเช็ดตัว
อาหาร 2 มื้อ ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
มัคคุเทศก์ดูแลแบบส่วนตัวตลอดทริป    
รายการดังกล่าวไม่รวม
ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานฯ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ สำหรบชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล
(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
ราคาค่าบริการทัวร์ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำแนะนำเพิ่มเติม
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งจุดนัดหมายของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
         อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือทาน
อาหารมังสวิรัติ หรือท่านที่เป็นมุสลิมโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้นโดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรม
เนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
  
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

SERVICES OVERVIEW           

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 30/00458
รับจัดแพคเกจทัวร์ ทัวร์วันหยุด ทัวร์ปีใหม่ เที่ยวภาคใต้ ทัวร์สงกรานต์ จัดกรุ๊ปทัวร์
ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร เขื่อนรัชชประภา ทัวร์ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี หมู่เกาะกำ เกาะพยาม บ่อน้ำพุร้อน เที่ยวระนอง ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา เที่ยวไทย ทัวร์กรุ๊ปเหมา หมู่คณะ กิจกรรม สัมมนา ปาร์ตี้

CONTACT US

บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
ที่อยู่ : 212 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

ฝ่ายขาย :095 029 7613-14, 088 758 3279
ออฟฟิศ :077 553 123
แฟกซ์ :077 553 234
เวลาทำการ :07.30 น. - 18.30 น. ทุกวัน
E-mail :info@siamcatamarantours.com