จองทัวร์
หรือทัวร์พร้อมที่พัก
กับ บจ.สยามคาตามารัน
รับประกันภัย
1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง

ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร4เกาะ โดยสยามคาตามารัน พร้อมรถรับส่งตลอดทริปคุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ล่องเรือชมธรรมชาติวิถีชุมชนคลองท่าตะเภา - ไหว้พระทำบุญ 3 วัด
ทัวร์ล่องเรือชมธรรมชาติวิถีชุมชนคลองท่าตะเภา - ไหว้พระทำบุญ 3 วัด
กิจกรรมอุนรักษ์พันธุ์ปูม้า ปล่อยลูกปู - เลือกซื้อของฝากกล้วยบ้านก้อง - ล่องเรือชมธรรมชาติวิถีชุมชน
คลองท่าตะเภา - ไหว้พระทำบุญ 3 วัด - ตีฆ้องยักษ์เอาฤกษ์เอาชัย
responsive slider by WOWSlider.com v8.2
   
รหัสทัวร์ : 027
ระยะเวลา : 09:00 - 16:00 น.
วันออกเดินทาง : ทุกวัน
เส้นทาง : คลองท่าตะเภาชุมพร
 
กิจกรรม :
 
1. ปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ทะเล
2. ของฝากกล้วยบ้านก้อง
3. ล่องเรือชมคลองท่าตะเภา
4. ไหว้พระทำบุญ 3 วัด
    - วัดท่ายางเหนือ
    - วัดสุวรรณนัทธี (วัดคูขุด)
    - วัดบางหมาก
5. อาหาร 3 มื้อ
 
 
      โดยทริปเริ่มต้นการเดินทางที่จังหวัดชุมพร ขึ้นอยู่กับคณะลูกค้าว่าเลือกการเดินทางแบบไหนที่สะดวกตาม จุดนัดหมาย
      *หมายเหตุุ จุดนัดหมาย คือ สนามบินชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารชุมพร สถานีรถไฟต่างๆในชุมพร หรือตามตำแหน่งอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการในจ.ชุมพร
      เริ่มต้นการเดินทางของทริปไปเช้า-เย็นกลับด้วย รถตู้ VIP ของ บจ.สยามคาตามารัน ณ จุดนัดหมาย ไม่ว่าจะเป็นสนามบิน
ระนอง หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือตามที่ตกลงกันภายในจ.ระนอง มัคคุเทศก์ต้อนรับคณะเดินทาง รับประทานอาหารเช้า เพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้อง อิ่มแล้วเรามาเริ่มการเดินทางกันเลย
 
ชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ปู ปากน้ำชุมพร
     ทีมงานสยามคาตามารัน พาทุกท่านไปยังชุมชนปากน้ำ(เก่า) อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อไปเรียนรู้การอนุรักษ์สัตว์ทะเลชุมพร
ณ ชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ปูปากน้ำชุมพร เรียนรู้การเพาะพันธุ์ปูม้า ในรูปแบบโดยการจับแม่ปูมาทั้งตัว ใส่ถังที่ให้ออกซิเจนเลียนแบบ
คลื่นลมทะเล แล้วรอจนกว่าแม่ปูจะ “เขี่ยไข่เองตามธรรมชาติ” เพื่อสามารถนำแม่ปูกลับสู่ทะเล ไปสร้างไข่ได้อีก นอกจากนั้นยังมี ธนาคารฝากปู หมึก กุ้ง ปลา และสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆ อนุบาลเหล่าลูกสัตว์ทะเลให้แข็งแรงพอจะไปสู้ต่อในท้องทะเลของจริง
    จากนั้นเราจะนั่งเรือหางยาวออกจากคลอง เพื่อไปยังปากอ่าวทะเลปากน้ำชุมพรบริเวณเขตธงแดงที่ปักอยู่ (เขตอนุบาลสัตว์ทะเล)
ทำการปล่อยลูกปูคืนสู่ท้องทะเลชุมพร
 
ผลิตภัณฑ์กล้วยบ้านก้อง (กล้วยน้ำว้า ต.ท่ายาง)
      หลังจากได้ไปปล่อยปูแล้ว เชิญท่านนั่งรถสยามคาตามารัน ออกมาแวะซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อจังหวัดชุมพร ร้าน "กล้วยบ้านก้อง"
ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรจากสวนกล้วยน้ำว้าของตนเอง และเกษตรกรในท้องถิ่นที่ปลูกกล้วยน้ำว้าท่ายาง ภายใต้แบรนด์ “กล้วยบ้านก้อง” นำกล้วยน้ำว้าท่ายางมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วย อบปลอดสารพิษ สร้างรายได้ในครอบครัว อาทิ กล้วยตาก
กล้วยเคลือบช็อกโกเแลต กล้วยม้วน เป็นต้น
 
ล่องเรือชมธรรมชาติ คลองท่าตะเภา
      รถนำท่านถึงท่าเรือสยามคาตามารัน (ท่าเรือท่ายาง) รับ Welcome drink มะพร้าวอ่อน และทานเครื่องดื่มของวางบริเวณท่าเรือ ชมวิวบรรยากาศคลองท่าตะเภากันซักพัก หลังจากนั้นเชิญท่านสวมเสื้อชูชีพพร้อมลงเรือหางยาวนำท่านล่องเรือชมธรรมชาติคลอง
ท่าตะเภา ชมวิถีชุมชนท่ายาง และชุมชนบางหมาก เลี้ยงปลาในกระชัง ตกกุ้ง ตกปลาริมน้ำ ชมป่าชายเลน ต้นไม้หายาก และสัตว์
นานาชนิด อาทิ ฝูงนกกระยางสีขาว ลิงแสม ปลาเสือตอพ่นน้ำ กระรอกป่า หรือตัวเงินตัวทอง บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของคลอง
แห่งนี้
     แวะไหว้พระทำบุญเพื่อเสริมความสิริมงคลให้แก่ตนเอง (วัดท่ายางเหนือ - วัดสุวรณนัทธี(วัดคูขุด) - วัดบางหมาก)
 
 

โปรแกรมล่องเรือชมธรรมชาติวิถีชุมชนคลองท่าตะเภา - ไหว้พระทำบุญ 3 วัด
07.30 น. ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดชุมพร ณ จุดนัดหมาย (สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือตามตำแหน่งอื่นๆ
ใน จ.ชุมพร)  โดยรถ บจก.สยามคาตามารันแบบส่วนตัว พร้อมมัคคุเทศก์ดูแล นำสัมภาระขึ้นรถ พร้อมออกเดินทาง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) ณ ร้านขึ้นชื่อจ.ชุมพร / นำท่านสู่ชุมชนปากน้ำเก่า อ.เมือง จ.ชุมพร
09.00 น.
กิจกรรมอนุรักษ์สัตว์ทะเลร่วมกับชาวประมง เรียนรู้วิธีการอนุรักษ์สัตว์ทะเลชุมพรต่างๆ อาทิ
การทำคลอดปู การแยกไข่หมึก การผสมพันธุ์สัตว์ทะเล และการปล่อยสัตว์ทะเลคืนสู่ธรรมชาติ
กล้วยบ้านก้อง แวะซื้อของฝากผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้า ต.ท่ายาง แปรรูปต่างๆ ซึ่งกล้วยท่ายางแห่งนี้
มีเอกลักษณ์ของความเหนียว หวาน เนื้อนุ่มแน่น ไร้เมล็ด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ตเมนู (มื้อที่ 2) ณ ริเวอร์ไซต์ การ์เด้น (หรือร้านเทียบเท่า) จ.ชุมพร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ บจก.สยามคาตามารัน / รับ Welcome drink ทานของว่าง ณ ท่าเรือ
 
ล่องเรือหางยาวชมธรรมชาติคลองท่าตะเภา ระหว่างชมป่าชายเลน ชมวิถีชุมชนท่ายาง และชุมชน
บางหมาก เลี้ยงปลาในกระชัง ตกกุ้ง ตกปลาริมน้ำ ชมต้นไม้หายาก และสัตว์ นานาชนิด อาทิ ฝูงนก
กระยางสีขาว ลิงแสม ปลาเสือตอพ่นน้ำ กระรอกป่า หรือตัวเงินตัวทอง บ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์
ของคลองแห่งนี้
ไหว้พระทำบุญ ถวายสังฆทานเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเอง แวะวัดแห่งแรกคือ
- วัดท่ายางเหนือ (วัดตะเคียนทอง) เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองมายาวนาน ภายในบริเวณวัดร่มรื่นด้วยต้นไม้
นอกจากนั้นยังมีอุโบสถร้อยปี และห้องเก็บร่างสังขารที่ไม่เน่าเปื่อย ของพระวิชัยธารโสภณ
- วัดสุวรณนัทธี (วัดคูขุด) ไหว้พระขอพรหลวงปู่สินธุ์ และกรมหลวงชุมพรฯ ตีฆ้องยักษ์ที่ใหญ่ที่สุด
ในชุมพรเพื่อเอาฤกษ์เอาชัย
- วัดบางหมาก นำท่านชมสะพานไม้แขวนที่มีอายุยืนยาว สะพานแห่งนี้ปัจจุบันชาวบ้านบริเวณนี้ยัง
ใช้สัญจรไปมา
16.00 น. กลับถึงท่าเรือสยามคาตามารัน
17.00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบเซ็ตเมนู (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหารขึ้นชื่อของ จ.ชุมพร
18.00 น. ส่งท่านถึง จุดนัดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
*หมายเหตุ 1.จุดนัดหมาย คือ สนามบินชุมพร สถานีรถไฟต่างๆใน จ.ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารต่างๆใน จ.ชุมพร หรือจุดอื่นๆ ตามที่ตกลงภายในจังหวัดชุมพร
2. รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคำนึงถึงความปลอดภัย
ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ ราคา / บาท / ท่าน
เริ่มต้น 4 ท่าน 3,000.-
5 ท่าน 2,900.-
6 ท่าน 2,800.-
7 ท่าน 2,750.-
8 ท่าน 2,600.-
9 ท่าน 2,500.-

ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อฝ่ายขาย

หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการทุกกรณี
2. กรณีไม่ต้องการอาหารเย็น ส่วนลดท่านละ 350 บาท
3. บริการรับส่ง ขาไป-ขากลับ กรุงเทพฯ ขาละ 7,000 บาท พร้อมบริการท่องเที่ยวระหว่างทาง
 
รายการดังกล่าวรวม
รถตู้ V.I.P แบบส่วนตัวตลอดทริป Welcome drink มะพร้าวอ่อน
เรือทัวร์หางยาวพร้อมเสื้อชูชีพ ชุดทำบุญสังฆทานท่านละ 1 ชุด
ของว่าง ชา กาแฟ โอวัลติน ลูกปูม้าสำหรับปล่อยลงทะเล
อาหาร 3 มื้อ ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
มัคคุเทศก์ดูแลแบบส่วนตัวตลอดทริป    
       
รายการดังกล่าวไม่รวม
ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานฯ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ สำหรบชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล
(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
ราคาค่าบริการทัวร์ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังจังหวัดชุมพร
คำแนะนำเพิ่มเติม
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งจุดนัดหมายของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
         อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือทาน
อาหารมังสวิรัติ หรือท่านที่เป็นมุสลิมโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้นโดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรม
เนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
  
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

SERVICES OVERVIEW           

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 30/00458
รับจัดแพคเกจทัวร์ ทัวร์วันหยุด ทัวร์ปีใหม่ เที่ยวภาคใต้ ทัวร์สงกรานต์ จัดกรุ๊ปทัวร์
ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร เขื่อนรัชชประภา ทัวร์ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี หมู่เกาะกำ เกาะพยาม บ่อน้ำพุร้อน เที่ยวระนอง ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา เที่ยวไทย ทัวร์กรุ๊ปเหมา หมู่คณะ กิจกรรม สัมมนา ปาร์ตี้

CONTACT US

บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
ที่อยู่ : 212 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

ฝ่ายขาย :095 029 7613-14, 088 758 3279
ออฟฟิศ :077 553 123
แฟกซ์ :077 553 234
เวลาทำการ :07.30 น. - 18.30 น. ทุกวัน
E-mail :info@siamcatamarantours.com